28 July 2014

เถียง ภาษาอังกฤษ คืออะไร


discussion

เถียง / ถก / ทะเลาะ / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / โต้วาที / ในภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไร รวมถึงตัวอย่างประโยคในสถานการณ์จริง


Argue / Argument - คำว่า Argue เป็น Verb แปลว่าเถียง ส่วน Argument เป็น Noun แปลว่าการเถียงกัน

การนำไปใช้
Argue/Argument with someone - เถียงกับ someone       

Argue/Argument over/about something - เถียงเรื่อง something

ตัวอย่างประโยค
Jenny and Jim argued over who did the dishes.
เจนนี่กับจิมเถียงกันเรื่องใครจะเป็นคนล้างจาน

I haven't come here to argue about which movie to watch with you .
ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเถียงกับคุณว่าจะดูหนังเรื่องอะไร

She threw stuff during an argument with her boyfriend.
เธอเขวี้ยงข้าวของตอนที่เธอกับแฟนเถียงกัน



Fight - แปลว่าต่อสู้ก็ได้ หรือแปลว่าทะเลาะกัน(มีปากเสียง)ก็ได้ ต่างกับ Argue คำว่า Fight เป็นได้ทั้ง Verb และ Noun

การนำไปใช้
Fight with someone - ทะเลาะกับ someone       

Fight over/about something - ทะเลาะเรื่อง something (ใช้ over หรือ about ก็ได้)

ตัวอย่างประโยค
We always fight over stupid things.
เราทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นประจำ

We remember that it was a big fight, but we don't remember what the fight was about.
เราจำได้ว่าเราทะเลาะกันแรงมาก แต่เราจำไม่ได้ว่าเราทะเลาะกันเรื่องอะไร



Discuss - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำว่า Discuss เป็น Verb ส่วน Discussion เป็น Noun

การนำไปใช้
Discuss/Discussion on/about something - (การ)แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ something (ใช้ on หรือ about ก็ได้)

ตัวอย่างประโยค
Maurice and I enjoyed our two-hour discussion about cutural diversity.
มอริสและฉันรู้สึกเอนจอยกับการสนทนาเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นเวลาสองชั่วโมง

Tomorrow we will discuss the project planning.
พรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการวางแผนโปรเจ็ค



Debate - การถกเถียงกันอย่างเป็นทางการ (โต้แย้ง / โต้วาที) Debate เป็นได้ทั้ง Verb และ Noun

การนำไปใช้
Debate on/over/about something - ถกเถียง(อย่างเป็นทางการ)เกี่ยวกับ something (ใช้ on หรือ over หรือ about ก็ได้)

ตัวอย่างประโยค 
There has been a long debate over legalizing casinos in Thailand.  
มีการถกเถียงกันมานานเรื่องการทำคาสิโนให้ถูกกฎหมายในประเทศไทย
Tomorrow our class will have a debate on whether school uniforms should be compulsory.
ในวันพรุ่งนี้ชั้นเรียนของเราจะมีการโต้วาทีในหัวข้อเครื่องแบบนักเรียนมีความจำเป็นหรือไม่



Image Acknowledgement:
Talk” is copyright (c) by Karsten Bitter and made available under an Attribution-NoDerivs 2.0 license

2 comments:

 1. ไม่กี่ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วสำหรับ DR.AKHERE ที่จะทำให้คนรักของฉันเปลี่ยนใจและกลับมาหาฉันขอบคุณ DR.AKHERE สำหรับการทำงานที่ยอดเยี่ยมที่คุณทำเพื่อฉันเมื่อคนรักของฉันทำลายหัวใจของฉัน DR.AKHERE สามารถพาคนรักของฉันที่เหลืออีกสามสัปดาห์กลับมาหาฉันภายในไม่กี่ชั่วโมงที่ฉันติดต่อเขา ติดต่อ DR.AKHERE บน Akheretemple@yahoo.com หรือดีกว่าคุณยังสามารถโทร DR.AKHERE หรือแอปอะไรใน +2348129175848 เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นสำหรับสิ่งที่ฉันพูดถึงเขา .. ไม่มีบุคคลอื่นใดที่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ ความสัมพันธ์หรือปัญหาการแต่งงานกว่า DR.AKHERE ......

  ReplyDelete
 2. GRAND MARABOUT VOYANT POUR VOS PROBLEMES DE VIE / Tel/whatsapp
  : +229 60 69 74 96

  Je suis celui dont -on parle le grand Marabout MOUFOU
  voyants-médium d’Afrique noire est enfin près
  de chez vous.
  Dons hérités de père en fils, depuis 20 générations, grand professeur en
  sciences occultes
  40 ans d’expérience à la réputation mondiale. Il réussit là où les
  autres ont échoué, même cas désespérés.
  je peux intervenir dans touts les domaines
  Voici mes service :
  -Retour d’affection
  -Crise conjugale
  -Problème familiale
  -Protection contre tout mauvais sort ou dangers
  -Union rapide
  -Attirance des femme ou des hommes
  -Attirance de clientèle pour les vendeurs et les entreprises
  -AMOUR, CHANCE, REUSSITE dans tous les domaines
  -Retour immédiat d’affection et à l’amour définitif, quelque soit la durée, la
  raison ou les circonstances.
  -Désenvoûtement
  -Porte money magique . . .
  -Jeux du hasard, amaigrissement, contre tout mauvais sort et malchance.
  -Aide à retrouver le grand amour, la tendresse et la fidélité absolue.

  Contact Maître MOUFOU :
  SiteWeb : https://www.marabout-sorcier-vaudou.com/
  E-Mail : maitre.sorcier.moufou@gmail.com
  Tél Bénin :+229 60 69 74 96 (Joignable aussi sur Whatsapp)

  ReplyDelete