24 พฤศจิกายน 2558

Tiger ไม่ได้แปลว่า "เสือ"


tiger
เสือโคร่ง


Tiger ไม่ได้แปลว่า "เสือ" แต่แปลว่า "เสือโคร่ง"

หากเราพูดว่า "Tiger" เจ้าของภาษาก็จะนึกถึงเจ้าเสือโคร่งในรูปข้างบนขึ้นมาทันที แต่จะไม่นึกถึงเสือโดยทั่วไป

ถ้าให้เปรียบเทียบ ก็เหมือนกับเวลาเราพูดคำว่า "ชีตาห์" เราก็จะนึกเห็นภาพเสือชีตาห์เหมือนรูปด้านล่าง


cheetah
เสือชีตาห์

หรือถ้าพูดว่า "เสือดาว" ภาพของเสือดาวก็จะผุดขึ้นมาในหัว


leopard
เสือดาว

ถ้าต้องการพูดถึงเสือทั่วๆไปไม่เจาะจงสายพันธุ์ ให้ใช้คำว่า "Big cat" 


ตัวอย่างการใช้จริง

Big Cats Education
เว็บเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับเสือของ National Geographic 

The Future of Big Cats
วิดิโอคลิปของ National Geographic พูดถึงอนาคตของเสือสายพันธุ์ต่างๆ

Big Cat Diary
สารคดีตามติดชีวิตเสือของ BBCSource:
*gasp*” is copyright (c) by fPat Murray and made available under an Attribution 2.0 License
Three cheetahs” is copyright (c) by Tambako The Jaguar and made available under an Attribution- NoDerivs 2.0 License
Leopard showing his tongue” is copyright (c) by Tambako The Jaguar and made available under an Attribution- NoDerivs 2.0 License