23 ธันวาคม 2557

"ไม่ว่าจะ..." / "ไม่ว่าจะเป็น..." ภาษาอังกฤษคืออะไร


การใช้ "ไม่ว่าจะ..." หรือ "ไม่ว่าจะเป็น..." ในภาษาไทย ผมสามาถแยกออกเป็นเคสๆได้สามเคสครับ ซึ่งหลักการใช้ของแต่ละเคสในภาษาอังกฤษก็จะต่างกันออกไป (ถึงแม้ในภาษาไทยเราจะใช้คำว่า "ไม่ว่าจะ..." เหมือนกันก็ตาม)


08 ธันวาคม 2557

Everyday หรือ Every day ต่างกันอย่างไร


Everyday - เป็น Adjective แปลว่า "ที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน" หรือแปลว่า "ปกติ/ทั่วๆไป" (เพราะว่าถูกใช้หรือเกิดขึ้นทุกวัน)

หลักการใช้

เนื่องจากเป็น Adjective จึงถูกใช้ขยายคำนามด้วยการเติมไว้ข้างหน้าคำนาม

เช่น

Everyday life = ชีวิตปกติ (หมายถึง การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน)

Everyday outfits = เสื้อผ้าทั่วๆไป

Everyday issues = เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน


แต่ถึงแม้จะเป็น Adjective ก็ไม่นิยมนำคำนี้ไว้หลัง Verb

เช่น

Life is everyday.

Outfits is everyday.

Issues are everyday.


ตัวอย่างประโยค

คุณไม่ควรใส่เสื้อผ้าทั่วๆไป นี่เป็นงานพิเศษ
You should not wear everyday clothes. This is a special occasion.

คุณช่วยพูดกับฉันเป็นภาษาปกติได้มั้ย
Can you talk to me in everyday language?

งานบ้านทั่วๆไปของพวกเราประกอบไปด้วยกวาดพื้น ถูบ้าน ล้างจาน ซักผ้า และล้างห้องน้ำ
Our everyday chores include sweeping, moppling floors, washing dishes, doing laundry, and cleaning bathrooms.

----------------------------------------------------------------

Every day - เป็น Adverb แปลว่า "ทุกๆวัน"

หลักการใช้

เนื่องจากเป็น Adverb จึงสามารถนำคำว่า Every day นี้ไปใส่ไว้ได้แทบทุกตำแหน่งในประโยค แต่ส่วนมากจะนิยมใส่ที่ต้นหรือท้ายประโยค 


ตัวอย่างประโยค

ฉันเจอหน้าเขาทุกวัน
I see him every day.

ฉันเตะบอลทุกวัน
I play football every day.

เรากินข้าวนอกบ้านทุกวัน

Every day we eat out.

06 ธันวาคม 2557

ปัดความรับผิดชอบ เบี้ยว เกี่ยง ไม่ให้ความร่วมมือ ภาษาอังกฤษ


ปัดความรับผิดชอบ/ไม่รับผิดชอบ - เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้น แต่ฝ่ายที่เป็นผู้ดูแลกลับปัดความรับผิดชอบโดยโทษว่าเป็นเพราะปัจจัยอื่น

To dodge/not take accountability for...

ตัวอย่างประโยค

ผู้จัดการปัดความรับผิดชอบจากการตัดสินใจของเขา
The manager took no accountability for his decisions.เบี้ยว - ไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้

To weasel out of...

ตัวอย่างประโยค

แม้ว่าพวกเขาจะตกลงแล้วก็ตาม แต่พวกเขาก็พยายามจะเบี้ยว
Although they had agreed to the contract, they tried to weasel out of the deal.เกี่ยง - ไม่ยอมทำหน้าที่

evade duties/obligations/responsibilities

ตัวอย่างประโยค

เพื่อนรวมงานของฉันชอบเกี่ยงงาน
My colleagues always evade responsibilities.ไม่ให้ความร่วมมือ

to not cooperate with...

ตัวอย่างประโยค

เขาไม่ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจ
He did not cooperate with the police.05 ธันวาคม 2557

ภาษาอังกฤษตั้งแต่ศูนย์
บทที่ 2 : การเติม ‘s’ หรือ 'es' ที่ Noun หรือ Verb


ในภาษาอังกฤษบางครั้งเราต้องเปลี่ยนรูปของ Noun หรือ Verb ด้วยการเติม ‘s’ หรือ ‘es’
- เราเติม ‘s’ หรือ ‘es’ ให้ Noun เมื่อต้องการบอกว่า Noun นั้นมีมากกว่าหนึ่ง(เป็นพหูพจน์) เช่น cat ที่แปลว่า “แมว” เมื่อเติม s ไปกลายเป็น cats จะแปลว่า “แมวหลายตัว”

- เราเติม ‘s’ หรือ ‘es’ ให้ Verb ด้วยเหตุผลทางหลัก Grammar ซึ่งจะอธิบายในบทอื่น

01 ธันวาคม 2557

ภาษาอังกฤษตั้งแต่ศูนย์
บทที่ 1 : Word Classes - ชนิดของคำ


ในภาษาอังกฤษ สิ่งที่สำคัญมากๆคือ เมื่อเราเห็นคำในประโยค หรือเมื่อเราจะใช้คำนั้นในการพูดหรือเขียน เราควรจะรู้ว่าคำนั้นเป็นคำประเภทใด
 

มีประเภทของคำมากมาย แต่ประเภทของคำที่เราควรรู้จักในเบื้องต้นมี 4 ประเภท