06 ธันวาคม 2557

ปัดความรับผิดชอบ เบี้ยว เกี่ยง ไม่ให้ความร่วมมือ ภาษาอังกฤษ


ปัดความรับผิดชอบ/ไม่รับผิดชอบ - เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้น แต่ฝ่ายที่เป็นผู้ดูแลกลับปัดความรับผิดชอบโดยโทษว่าเป็นเพราะปัจจัยอื่น

To dodge/not take accountability for...

ตัวอย่างประโยค

ผู้จัดการปัดความรับผิดชอบจากการตัดสินใจของเขา
The manager took no accountability for his decisions.เบี้ยว - ไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้

To weasel out of...

ตัวอย่างประโยค

แม้ว่าพวกเขาจะตกลงแล้วก็ตาม แต่พวกเขาก็พยายามจะเบี้ยว
Although they had agreed to the contract, they tried to weasel out of the deal.เกี่ยง - ไม่ยอมทำหน้าที่

evade duties/obligations/responsibilities

ตัวอย่างประโยค

เพื่อนรวมงานของฉันชอบเกี่ยงงาน
My colleagues always evade responsibilities.ไม่ให้ความร่วมมือ

to not cooperate with...

ตัวอย่างประโยค

เขาไม่ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจ
He did not cooperate with the police.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น