19 มิถุนายน 2559

ขาไป ขากลับ ในภาษาอังกฤษ


ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Flight - เที่ยวบิน

Journey/Trip - การเดินทาง

Departure - ออก

Arrival - ถึง

Destination - จุดหมายการเดินทาง

One-way ticket - ตั๋วเที่ยวเดียว

Round-trip ticket - ตั๋วไปกลับ

Check-in agent - พนักงานเช็คอิน


16 มิถุนายน 2559

เมื่อนึกคำพูดภาษาอังกฤษไม่ออก จะทำไงดี


ทักษะหนึ่ง(ที่สำคัญมากๆ)ในการพูดภาษาอังกฤษให้ดีคือ... ถึงแม้จะนึกคำศัพท์ที่ใช่ไม่ออก จะต้องหาวิธีพูดออกมาให้ได้ด้วยการพูดอ้อมๆ  ซึ่งจะมีประโยชน์คือ 

1) อย่างน้อยก็จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อ (แม้ว่าอาจจะไม่ 100%)

2) ทำให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่นๆ)และภาษาไทย บางครั้งเวลาจะพูดถึงสิ่งเดียวกัน ก็จะมีวิธีการพูดไม่เหมือนกัน เช่น ในภาษาไทยเราจะพูดว่า "อย่ามายุ่ง!" แต่ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า "Leave me alone!" ซึ่งหมายถึง "ปล่อยฉันให้อยู่คนเดียว!" จะเห็นได้ว่า สองประโยคของสองภาษานี้มีความหมายเหมือนกัน แต่วิธีการพูดไม่เหมือนกัน

เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ลองไปดูตัวอย่างกันครับ