30 พฤศจิกายน 2559

คอแข็ง ในภาษาอังกฤษ คืออะไร
คอแข็ง ภาษาอังกฤษคืออะไร

ตอบ hold one's drink

ตัวอย่างประโยค

I can hold my drink - ผมคอแข็ง

They can't hold their drink - พวกเขากินเหล้าไม่ค่อยเก่ง

Note
hold = ถือ/ยึดไว้
drink = เครื่องดื่ม


The Beer” is copyright (c) by OiMax and made available under an Attribution 2.0 License

12 ตุลาคม 2559

เข้าข้าง ในภาษาอังกฤษ คืออะไร


เข้าข้าง ภาษาอังกฤษเข้าข้าง ในภาษาอังกฤษ คืออะไร...


ตอบ  Side with (someone)

ขยายความคือ "อยู่ข้าง Someone" เช่น "I side with you" หมายถึง "ฉันอยู่ข้างคุณ"
  
ตัวอย่างประโยค

Why do you always side with him?
ทำไมคุณถึงเข้าข้างเค้าตลอดเลย?

Judges usually side with the rich.
ปกติผู้พิพากษาจะเข้าข้างคนรวย

I am not siding with anyone. I have my own opinions.
ผมไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้น ผมมีความคิดของผมเองนอกจาก Side with แล้วยังมีอีกวลีที่คล้ายๆกัน

นั่นคือ  On someone's side

มีความหมายเหมือนกัน คือ "อยู่ข้าง Someone" เช่น "I am on John's side" หมายถึง "ฉันอยู่ข้างจอห์น"

ตัวอย่างประโยค

Whose side are you on? (Whose แปลว่า ของใคร)
คุณอยู่ข้างใคร

I'm on your side!
ฉันอยู่ข้างคุณ!

Thanks for being on my side.
ขอบคุณที่อยู่ข้างฉันan argument” is copyright (c) by belgianchocolate and made available under an Attribution 2.0 License

19 มิถุนายน 2559

ขาไป ขากลับ ในภาษาอังกฤษ


ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Flight - เที่ยวบิน

Journey/Trip - การเดินทาง

Departure - ออก

Arrival - ถึง

Destination - จุดหมายการเดินทาง

One-way ticket - ตั๋วเที่ยวเดียว

Round-trip ticket - ตั๋วไปกลับ

Check-in agent - พนักงานเช็คอิน


16 มิถุนายน 2559

เมื่อนึกคำพูดภาษาอังกฤษไม่ออก จะทำไงดี


ทักษะหนึ่ง(ที่สำคัญมากๆ)ในการพูดภาษาอังกฤษให้ดีคือ... ถึงแม้จะนึกคำศัพท์ที่ใช่ไม่ออก จะต้องหาวิธีพูดออกมาให้ได้ด้วยการพูดอ้อมๆ  ซึ่งจะมีประโยชน์คือ 

1) อย่างน้อยก็จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อ (แม้ว่าอาจจะไม่ 100%)

2) ทำให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะภาษาอังกฤษ(หรือภาษาอื่นๆ)และภาษาไทย บางครั้งเวลาจะพูดถึงสิ่งเดียวกัน ก็จะมีวิธีการพูดไม่เหมือนกัน เช่น ในภาษาไทยเราจะพูดว่า "อย่ามายุ่ง!" แต่ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า "Leave me alone!" ซึ่งหมายถึง "ปล่อยฉันให้อยู่คนเดียว!" จะเห็นได้ว่า สองประโยคของสองภาษานี้มีความหมายเหมือนกัน แต่วิธีการพูดไม่เหมือนกัน

เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ลองไปดูตัวอย่างกันครับ