12 ตุลาคม 2559

เข้าข้าง ในภาษาอังกฤษ คืออะไร


เข้าข้าง ภาษาอังกฤษเข้าข้าง ในภาษาอังกฤษ คืออะไร...


ตอบ  Side with (someone)

ขยายความคือ "อยู่ข้าง Someone" เช่น "I side with you" หมายถึง "ฉันอยู่ข้างคุณ"
  
ตัวอย่างประโยค

Why do you always side with him?
ทำไมคุณถึงเข้าข้างเค้าตลอดเลย?

Judges usually side with the rich.
ปกติผู้พิพากษาจะเข้าข้างคนรวย

I am not siding with anyone. I have my own opinions.
ผมไม่ได้เข้าข้างใครทั้งนั้น ผมมีความคิดของผมเองนอกจาก Side with แล้วยังมีอีกวลีที่คล้ายๆกัน

นั่นคือ  On someone's side

มีความหมายเหมือนกัน คือ "อยู่ข้าง Someone" เช่น "I am on John's side" หมายถึง "ฉันอยู่ข้างจอห์น"

ตัวอย่างประโยค

Whose side are you on? (Whose แปลว่า ของใคร)
คุณอยู่ข้างใคร

I'm on your side!
ฉันอยู่ข้างคุณ!

Thanks for being on my side.
ขอบคุณที่อยู่ข้างฉันan argument” is copyright (c) by belgianchocolate and made available under an Attribution 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น