30 พฤศจิกายน 2559

คอแข็ง ในภาษาอังกฤษ คืออะไร
คอแข็ง ภาษาอังกฤษคืออะไร

ตอบ hold one's drink

ตัวอย่างประโยค

I can hold my drink - ผมคอแข็ง

They can't hold their drink - พวกเขากินเหล้าไม่ค่อยเก่ง

Note
hold = ถือ/ยึดไว้
drink = เครื่องดื่ม


The Beer” is copyright (c) by OiMax and made available under an Attribution 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น