16 มิถุนายน 2560

Have someone do กับ Have someone doing ต่างกันยังไง

Have someone do กับ Have someone doing ต่างกันยังไง 
ตอบ Have someone doing มีการใช้งานที่หลากหลายกว่า Have someone do ซึ่งสามารถแบ่งเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้

1) Have someone doing ใช้เพื่อเล่าให้เห็นภาพว่าถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยค

We had a man singing to us in the restaurant yesterday. (Cambridge)
เราให้คนมาร้องเพลงให้เราฟังในร้านอาหารเมื่อวาน 

2) Have someone doing ใช้เพื่อเล่าให้เห็นภาพว่าสิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่

ตัวอย่างประโยค

Jane: What is Jim doing? (Using-English)
Jack: I have him cleaning out the garage.
เจน: จิมกำลังทำอะไรอยู่?
แจ็ค: ฉันให้เขา(กำลัง)ทำความสะอาดโรงรถอยู่

3) Have someone doing ใช้ในกรณีที่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลที่ไม่ได้ตั้งใจจากบุคคลที่เป็นต้นเหตุ ในขณะที่ Have someone do ใช้ในกรณีที่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่บุคคลที่เป็นต้นเหตุมีความตั้งใจจะให้เกิด

ตัวอย่างประโยค

Her story had us laughing so much. (Cambridge)
เรื่องเล่าของเธอนั้นทำให้พวกเราขำกันมาก 

4) Have someone doing ใช้เพื่อบอกถึงการไม่อนุญาติ ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบนี้
will not have + someone + doing + something
ตัวอย่างประโยค

I won't have anyone smoking in this office as long as I'm the boss here. (Using-English)
ฉันจะไม่ให้ใครมาสูบบุหรี่ในออฟฟิศตราบใดที่ฉันยังเป็นหัวหน้าที่นี่

ถึงแม้ว่า Have someone doing จะมีหลากหลายการใช้งานกว่า Have someone do มาก แต่อย่าได้กังวลมากครับ ข้อแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่ เวลาเราสนทนาในภาษาอังกฤษจริงๆ ถึงแม้จะพูดสลับกันบ้างระหว่าง Have someone doing กับ Have someone do แต่ก็ไม่โดนฝรั่งทำหน้าคิ้วขมวดใส่แน่นอน

13 มิถุนายน 2560

การใช้ have something done และ get something done

เราใช้ have something done หรือ get something done เมื่อเราพูดถึงการที่คนอื่นทำบางสิ่งให้เรา โดยสิ่งที่เน้นย้ำตัวที่ถูกกระทำ ไม่ใช่คนที่กระทำ คล้ายๆกับเวลาเราพูดว่า "ไปตัดผม" เราเน้นว่า "ผม" ของเราจะโดนตัด ส่วน "ใคร" ตัดให้นั้นไม่สำคัญ หรือพูดว่า "ไปล้างรถ" ในที่นี้ "รถ" สำคัญกว่าคนล้างจึงละการพูดถึงคนล้างออกไป

รูปแบบของ Grammar คือ

Have / Get + object + Verb 3

โดย Have และ Get จะเปลี่ยนไปตาม Tense ของประโยค เช่นเมื่อประโยคเป็น Past simple tense Have ก็จะเปลี่ยนเป็น Had หรือถ้าประโยคเป็น Future simple tense Have ก็จะเปลี่ยนเป็น Will have

ข้อแตกต่างระหว่าง Have กับ Get ก็คือ Have ในที่นี้มีความเป็นทางการมากกว่า

ตัวอย่างประโยค

I had my car washed. / I got my car washed.
ฉันเอารถไปล้าง

I will have my car washed. / I will get my car washed.
ฉันจะเอารถไปล้าง

We had the roof fixed. / We got the roof fixed.
เราได้ให้(ช่าง)มาซ่อมหลังคา

We will have the roof fixed. / We will get the roof fixed.
เราจะให้(ช่าง)มาซ่อมหลังคา

12 มิถุนายน 2560

การใช้ have someone do, get someone to do, และ ask someone to do

Have someone do และ Get someone to do มีความหมายใกล้เคียงกัน คือ ให้คนอื่นทำอะไรซักอย่างให้ แตกต่างกันนิดเดียวตรงที่ระดับความเกรงใจ 

ส่วน Ask someone to do หมายถึง ขอให้คนอื่นทำอะไรซักอย่างให้ มีความความเกรงใจมากที่สุด

เมื่อเราใช้ Have someone do เรามั่นใจมากว่าคนนั้นจะทำให้เรา 
เมื่อเราใช้ Get someone to do เรามีความมั่นใจ แต่ไม่มากเท่า ว่าคนนั้นจะทำให้เรา
และเมื่อเราใช้ Ask someone to do เรามีความเกรงใจ จึงต้อง"ขอ"ให้คนนั้นทำให้เรา

ในกรณีของ Have someone do นั้น Verb ที่ตามหลัง someone จะเป็น Verb ช่อง 1 เสมอ ไม่ว่า someone จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ หรือไม่ว่า Have จะเป็น Tense ใดก็ตาม

ตัวอย่างประโยค

I'll have my driver pick you up at the airport.
ผมจะให้คนขับรถของผมไปรับคุณที่สนามบิน

I'll get my brother to pick you up at the airport.
ผมจะให้(พี่หรือน้อง)ชายผมไปรับคุณที่สนามบิน

I'll ask my wife to pick you up at the airport.
ผมจะลองขอให้ภรรยาผมไปรับคุณที่สนามบิน