12 มิถุนายน 2560

การใช้ have someone do, get someone to do, และ ask someone to do

Have someone do และ Get someone to do มีความหมายใกล้เคียงกัน คือ ให้คนอื่นทำอะไรซักอย่างให้ แตกต่างกันนิดเดียวตรงที่ระดับความเกรงใจ 

ส่วน Ask someone to do หมายถึง ขอให้คนอื่นทำอะไรซักอย่างให้ มีความความเกรงใจมากที่สุด

เมื่อเราใช้ Have someone do เรามั่นใจมากว่าคนนั้นจะทำให้เรา 
เมื่อเราใช้ Get someone to do เรามีความมั่นใจ แต่ไม่มากเท่า ว่าคนนั้นจะทำให้เรา
และเมื่อเราใช้ Ask someone to do เรามีความเกรงใจ จึงต้อง"ขอ"ให้คนนั้นทำให้เรา

ในกรณีของ Have someone do นั้น Verb ที่ตามหลัง someone จะเป็น Verb ช่อง 1 เสมอ ไม่ว่า someone จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ หรือไม่ว่า Have จะเป็น Tense ใดก็ตาม

ตัวอย่างประโยค

I'll have my driver pick you up at the airport.
ผมจะให้คนขับรถของผมไปรับคุณที่สนามบิน

I'll get my brother to pick you up at the airport.
ผมจะให้(พี่หรือน้อง)ชายผมไปรับคุณที่สนามบิน

I'll ask my wife to pick you up at the airport.
ผมจะลองขอให้ภรรยาผมไปรับคุณที่สนามบิน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น