16 มิถุนายน 2560

Have someone do กับ Have someone doing ต่างกันยังไง

Have someone do กับ Have someone doing ต่างกันยังไง 
ตอบ Have someone doing มีการใช้งานที่หลากหลายกว่า Have someone do ซึ่งสามารถแบ่งเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้

1) Have someone doing ใช้เพื่อเล่าให้เห็นภาพว่าถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยค

We had a man singing to us in the restaurant yesterday. (Cambridge)
เราให้คนมาร้องเพลงให้เราฟังในร้านอาหารเมื่อวาน 

2) Have someone doing ใช้เพื่อเล่าให้เห็นภาพว่าสิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่

ตัวอย่างประโยค

Jane: What is Jim doing? (Using-English)
Jack: I have him cleaning out the garage.
เจน: จิมกำลังทำอะไรอยู่?
แจ็ค: ฉันให้เขา(กำลัง)ทำความสะอาดโรงรถอยู่

3) Have someone doing ใช้ในกรณีที่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลที่ไม่ได้ตั้งใจจากบุคคลที่เป็นต้นเหตุ ในขณะที่ Have someone do ใช้ในกรณีที่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่บุคคลที่เป็นต้นเหตุมีความตั้งใจจะให้เกิด

ตัวอย่างประโยค

Her story had us laughing so much. (Cambridge)
เรื่องเล่าของเธอนั้นทำให้พวกเราขำกันมาก 

4) Have someone doing ใช้เพื่อบอกถึงการไม่อนุญาติ ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบนี้
will not have + someone + doing + something
ตัวอย่างประโยค

I won't have anyone smoking in this office as long as I'm the boss here. (Using-English)
ฉันจะไม่ให้ใครมาสูบบุหรี่ในออฟฟิศตราบใดที่ฉันยังเป็นหัวหน้าที่นี่

ถึงแม้ว่า Have someone doing จะมีหลากหลายการใช้งานกว่า Have someone do มาก แต่อย่าได้กังวลมากครับ ข้อแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่ เวลาเราสนทนาในภาษาอังกฤษจริงๆ ถึงแม้จะพูดสลับกันบ้างระหว่าง Have someone doing กับ Have someone do แต่ก็ไม่โดนฝรั่งทำหน้าคิ้วขมวดใส่แน่นอน

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ2/12/65 17:38

    This query requested individuals to offer their answer within the foreign money of the specific nation that they listed as their origin in a previous query. The number given was then transformed into US dollars via the change charges listed in desk 1 previous to evaluation. All individuals who had not paid to open a loot field over the previous 카지노 사이트 month had been coded as spending $0. Spending scores had been then also rank transformed previous to evaluation. Previous datasets that examine related issues (e.g. ) have featured extreme outliers in terms of|in relation to} spending—for instance, individuals who claim to spend upwards of $2000 a month on loot packing containers. To mitigate the effects of these datapoints on our inferences, rank transformation was therefore utilized previous to evaluation.

    ตอบลบ