20 เมษายน 2561

ภาษาอังกฤษจาก Suits - Season 1 - Ep 1

คำศัพท์
interim(n) - ช่วงระยะเวลา
jeopardy(n) - ความเสี่ยง [อ่านว่า เจ๊พาดี่]
escrow(n) - คนกลางในการจ่ายและรับเงิน
pansy(n) - ชายรักร่วมเพศ
fire drill(n) - การซ้อมหนีไฟ
bud(n) - กัญชา
swan(v) - เที่ยวเตร่
hypocritical(adj) - ทีตัวเองทำได้ พอทีคนอื่นทำไม่ได้ / ปากว่าตาขยิบ
pimp(n) - พ่อเล้า
scour(v) - ทำความสะอาด [อ่านว่า สเก้าเออ]
sprinkle(v) - โรย
crumb(n) - เศษขนม
blowhard(n) - คนขี้โม
compassion(n) - ความเห็นอกเห็นใจ
puberty(n) - วัยเริ่มหนุ่มสาว [อ่านว่า พิ้วเบอตี่]
bar exam(n) - การสอบเนติ
resilient(adj) - ฟื้นฟูได้รวดเร็ว [อ่านว่า รีซิเหลี่ยนทึ]
ogle(v) - จ้อง
outrank(v) - มีตำแหน่งที่ใหญกว่า
shenanigan(v) - การหลอกลวง
rebuke(v) - ด่า
ream(v) - ด่า
impeach(v) - ฟ้องร้อง
subpoena(v) - เรียกตัวด้วยหมายศาล [อ่านว่า สะพี้หน่า]
tenure(n) - ช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง [อ่านว่า เท๊นหย่อ]
duress(n) - การข่มขู่
plaintiff(n) - โจทก์
belittle(v) - พูดดูถูก / ทำให้สำคัญน้อยลง
bailiff(n) - เจ้าพนักงานศาล
stenographer(n) - นักพิมพ์ดีดในศาล
deposition(n) - การให้การของพยาน
ditch(v) - ทิ้ง
barter(n) - ของแลกของ
witness tampering(n) - การสร้างพยานเท็จ
wuss(n) - คนขี้ขลาด

สำนวน
get screwed - โดนโกง
bad faith - การเล่นสกปรก
don't give a shit - ไม่สนใจ
that's not gonna happen - นั่นจะไม่เกิดขึ้น
work someone (during negotiation) - เอาเปรียบ someone (ในระหว่างการเจรจาต่อรอง)
the minute someone does something... - ทันทีที่บางคนทำบางอย่าง...
the ball is in your court - ถึงตาคุณแล้ว
a man in the cap - ชายใส่หมวก
get my shit together - จัดของให้เรียบร้อย / ตั้งสติ
get my act together - ทำตัวดีๆ
get stoned - เมายา
hide in plain sight - ซ่อนตัวอย่างเนียนๆ
set someone up - จัดฉากให้ someone
pick up something - เรียนรู้ something
patronize - พูดกับคนอื่นราวกับว่าเค้าโง่
make nice - ทำตัวดีกับคนอื่น (อย่างไม่จริงใจ)
I was out of line - ผมล้ำเส้น
shove down someone's throat - ยัดเยียดให้ someone
throw them off - ทำให้พวกเขาไขว้เขว
you are full of crap - คุณพูดจาเหลวไหล
get knocked into a different life - ชีวิตหักเห
the tour is booked up - ทัวร์ถูกจองเต็ม
in awe of someone - ชื่นชม someone
enjoy oneself - มีช่วงเวลาที่ดี
knock it out of the park - ทำมันได้ดี
get the shaft - โดนโกง / โดนเอาเปรียบ
play footsie - เล่นแหย่เท้าใต้โต๊ะ
face the music - เผชิญหน้ากับความจริง
grill someone - ซักถาม someone
stick it out - สู้ต่อไป
save your breath - คุณไม่ต้องพูดหรอก


1 ความคิดเห็น: