02 กันยายน 2562

คำที่คนไทยมักอ่านผิด 3


Cellulite - ไขมันส่วนเกิน

คำที่คนที่มักอ่านผิด - Cellulite

ในภาษาไทย จะเขียนและอ่านกันว่า "เซลลูไลท์" หรือ "เซลลูไลต์" แต่ในภาษาอังกฤษพออ่านออกเสียงจริงๆ พยางที่ 2 จะเป็นตัว ยอ ไม่ใช่ตัว ลอ ถ้าจะว่ากันตามหลัก phonetic แล้ว ต้องอ่านว่า "เซล-ยะ-ไลท์" (sel.jə.laɪt) แต่เวลาพูดจริงๆเสียง ยอ จะเบามากจนฟังได้เป็น "เซล-ยู-ไลท์"

Module - หน่วยย่อยๆ


คำที่คนที่มักอ่านผิด - Module

ไม่ได้อ่านว่า "โม-ดูล" และก็ไม่ได้อ่านว่า "มอ-ดูล" ที่ถูกต้องคือ "มอ-จูล" (British) หรือ "มา-จูล" (American) เน้นที่พยางค์แรก เบาที่พยางค์สอง กลายเป็น "ม้อออ-จู่ล" / "ม้าาา-จู่ล"

Volume - ปริมาณ


คำที่คนที่มักอ่านผิด - Volume

ชอบพูดกันติดปากว่า "โว-ลุม" หรือ "วอ-ลุม" แต่ความจริงต้องเป็น "วอ-ยุม"


Value - คุณค่า


คำที่คนที่มักอ่านผิด - Value


Google - กูเกิล 

คำที่คนที่มักอ่านผิด - Google

คำที่ตัวสะกดลงท้ายด้วยตัว L นี้ไม่มีในภาษาไทย คนไทยเลยติดปากลงท้ายด้วยตัว น แทน เวลาเจอคำเหล่านี้เช่น google กูเกิน, cancel แคนเซิน, apple แอปเปิน, bill บิน, etc ให้นึกถึงตอนเราพูดคำว่า "ชิล" - chill, เราจะไม่พูดว่า "ชิน" ไม่ลงด้วยตัว น หนักๆ แต่ลงด้วยตัว ล เบาๆ

Voucher - ใบรับรอง

คำที่คนที่มักอ่านผิด - Voucher

Cleansing - คลีน(เคล็น)ซิ่ง

คำที่คนที่มักอ่านผิด - Cleansing

Amazon - แอมะซอน

คำที่คนที่มักอ่านผิด - Amazon


Receipt - ใบเสร็จ

Hand photo created by nensuria - www.freepik.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น