04 มกราคม 2558

Otherwise แปลว่าอะไร และใช้ยังไง


Otherwise หมายถึง "ในกรณีที่ไม่ใช่สิ่งที่กล่าวมา" หรือ "นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมา"

การนำ Otherwise ไปใช้สามารถใช้ได้หลายแบบ ดังนี้