04 มกราคม 2558

Otherwise แปลว่าอะไร และใช้ยังไง


Otherwise หมายถึง "ในกรณีที่ไม่ใช่สิ่งที่กล่าวมา" หรือ "นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมา"

การนำ Otherwise ไปใช้สามารถใช้ได้หลายแบบ ดังนี้
1. ขึ้นต้นประโยคหรือ Clause 

โครงสร้าง: "ประโยคแรก, Otherwise + ประโยคสอง"

รูปแบบนี้จะแปลว่า "มิเช่นนั้นแล้ว" / "ไม่อย่างนั้นแล้ว" 

ตัวอย่างประโยค

I hope the weather improves. Otherwise, we'll have to cancel the picnic. (Macmillan)
ฉันหวังว่าสภาพอากาศจะดีขึ้น ไม่อย่างนั้นแล้วเราจะต้องยกเลิกปิกนิก 
(ในกรณีที่สภาพอากาศไม่ดีขึ้น เราก็จะต้องยกเลิกปิกนิก)

You'll have to go now, otherwise you'll miss your bus. (Longman)
คุณต้องไปตอนนี้ ไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะตกรถเมล์ 
(ในกรณีที่คุณไม่ไปตอนนี้ คุณจะตกรถเมล์)
2. นำหน้า Verb หรือ Verb ช่วย 

โครงสร้าง: "เกริ่นอะไรซักอย่างมาก่อน, แล้วตามด้วย otherwise + verb"

ถ้าใช้รูปแบบนี้จะหมายความว่า "ถ้าหากไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้กล่าวมา(สิ่งที่เกริ่นมาก่อน)...ประธานก็คงจะ + Verb" 

ตัวอย่างประโยค

The programme has saved thousands of children who would otherwise have died. (Macmillan)
โครงการนี้ได้ช่วยชีวิตเด็กหลายพันคน ซึ่งถ้าหากไม่ใช่เพราะโครงการนี้ เด็กเหล่านี้ก็อาจจะตาย

Robert gave me a lot of help with my tax returns, which I could otherwise not have been able to do. (Yahoo)
โรเบิร์ตช่วยฉันได้มากเรื่องขอคืนเงินภาษี ซึ่งถ้าหากไม่ใช่เพราะโรเบิร์ต ฉันก็คงจะทำเรื่องเองไม่ได้
3. นำหน้า Adjective 

โครงสร้าง: "เกริ่นอะไรซักอย่างมาก่อน, แล้วตามด้วย otherwise + adjective + noun"

คล้ายกับแบบที่ 2 แต่เปลี่ยนจาก Verb เป็น Adjective ซึ่งจะหมายถึง "ถ้าหากไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้กล่าวมา(สิ่งที่เกริ่นมาก่อน)... คำนาม(noun)ก็คงจะ + Adj. "

ตัวอย่างประโยค

Mike's visit was a bright spot in an otherwise boring day. (Yahoo)
การมาเยี่ยมของไมค์เป็นไฮไลท์ของวัน (ซึ่งถ้าหากไม่ใช่เพราะการมาเยี่ยมของไมค์นี้ วันนี้ก็จะน่าเบื่อ)


It spoiled an otherwise excellent piece of work. (Longman)
มันทำลายงานชิ้นนี้ (ซึ่งถ้าหากไม่ใช่เพราะมัน งานชิ้นนี้ก็จะเป็นงานที่ยอดเยี่ยม)
4. ตามหลัง Verb

โครงสร้าง: "เกริ่นอะไรซักอย่างมาก่อน, แล้วตามด้วย Subject + Verb + Otherwise"

รูปแบบนี้จะแปลว่า "ประธานได้ทำ(Verb)สิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่เกริ่นมา"

ตัวอย่างประโยค

The government claims that the economy is improving, but this survey suggests otherwise. (Longman)
รัฐบาลอ้างว่าเศรษฐกิจกำลังจะดีขึ้น แต่ผลจากเซอเวย์บอกว่าเศรษฐกิจกำลังอยู่ในทิศทางที่ตรงกันข้าม

Sarah believed Tony was innocent. Indeed she had never thought otherwise. (Macmillan)
ซาร่าเชื่อว่าทอมนั้นบริสุทธิ์ ซาร่าไม่เคยคิดอย่างอื่นเลย
5. ตามหลังประโยคที่มีโครงสร้าง Subject + Verb to be + Adjective

โครงสร้าง: "Subject + Verb to be + Adjective, แล้วตามด้วย otherwise..."

รูปแบบนี้จะหมายถึง "นอกเหนือจากที่ประธานเป็น (Adj.)แล้ว...ประธานก็..."

ตัวอย่างประโยค

She was a little thinner, but otherwise unchanged. (Thefreedictionary)
เธอผอมลงเล็กน้อย แต่นอกเหนือจากความผอมแล้ว เธอก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

He was tired but otherwise in good health. (Longman)
เขารู้สึกเหนื่อย แต่นอกเหนือจากความเหนื่อยแล้ว เขาก็มีสุขภาพที่ดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น