11 กุมภาพันธ์ 2558

ความหมายของ Counterpart แปลว่าอะไร


Counterpart หมายถึง คน สัตว์ หรือสิ่งของที่เป็นประเภทเดียวกับสิ่งที่ผู้พูดได้กล่าวมาในตอนต้น แต่จะอยู่คนละที่กัน หรือมีรายละเอียดที่ต่างกัน

ถ้าหากเราเล่นฟุตบอลตำแหน่งผู้รักษาประตู Counterpart ของเราก็คือคนที่เป็นผู้รักษาประตูทีมอื่น

ถ้าหากเราเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง Counterpart ของเราก็คือนักเรียนของโรงเรียนอื่นๆ

ในภาษาไทยไม่มีคำที่มีความหมายเหมือนกับ Counterpart 
ดังนั้น ในภาษาไทยเราจึงใช้คำเดิมในการบ่งบอกถึงสิ่งนั้น

เช่น

รัฐมนตรีประเทศไทยกำลังหารือกับรัฐมนตรีประเทศจีน 

ในประโยคนี้เราใช้คำ "รัฐมนตรี" ซ้ำ 2 ครั้ง

แต่ถ้าหากเป็นภาษาอังกฤษ แทนที่จะเขียน "รัฐมนตรี"(Minister) ซ้ำ 2 ครั้ง เราสามารถเขียนแบบนี้ได้

The Thai minister is discussing with his Chinese counterpart.

ซึ่งแปลว่า "รัฐมนตรีประเทศไทยกำลังหารือกับ Counterpart ของเขา(ที่เป็นคนจีน)"

จะเห็นว่าไม่ได้ใช้คำซ้ำกันเหมือนในภาษาไทย คำแรกเราใช้ The Thai minister ส่วนคำที่สองใช้ his Chinese counterpart


ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม

The new model is vastly better than its 1997 counterpart.(Macmillan)

โมเดลอันใหม่นี้ดีกว่า Counterpart ของมันมาก (Counterpart ของมันก็คือโมเดลตัวเดียวกัน แต่เป็นโมเดลที่สร้างขึ้นในปีอื่น ในประโยคนี้คือโมเดลที่สร้างขึ้นในปี 1997)

Metal tools replaced their stone counterparts many, many years ago. (Merriam-Webster)

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เครื่องมือเหล็กมันแทนที่ Counterpart ของมัน (ในที่นี้คือเครื่องมืออื่นๆที่ทำมาจากหิน)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น