23 ธันวาคม 2557

"ไม่ว่าจะ..." / "ไม่ว่าจะเป็น..." ภาษาอังกฤษคืออะไร


การใช้ "ไม่ว่าจะ..." หรือ "ไม่ว่าจะเป็น..." ในภาษาไทย ผมสามาถแยกออกเป็นเคสๆได้สามเคสครับ ซึ่งหลักการใช้ของแต่ละเคสในภาษาอังกฤษก็จะต่างกันออกไป (ถึงแม้ในภาษาไทยเราจะใช้คำว่า "ไม่ว่าจะ..." เหมือนกันก็ตาม)


08 ธันวาคม 2557

Everyday หรือ Every day ต่างกันอย่างไร


Everyday - เป็น Adjective แปลว่า "ที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน" หรือแปลว่า "ปกติ/ทั่วๆไป" (เพราะว่าถูกใช้หรือเกิดขึ้นทุกวัน)

หลักการใช้

เนื่องจากเป็น Adjective จึงถูกใช้ขยายคำนามด้วยการเติมไว้ข้างหน้าคำนาม

เช่น

Everyday life = ชีวิตปกติ (หมายถึง การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน)

Everyday outfits = เสื้อผ้าทั่วๆไป

Everyday issues = เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน


แต่ถึงแม้จะเป็น Adjective ก็ไม่นิยมนำคำนี้ไว้หลัง Verb

เช่น

Life is everyday.

Outfits is everyday.

Issues are everyday.


ตัวอย่างประโยค

คุณไม่ควรใส่เสื้อผ้าทั่วๆไป นี่เป็นงานพิเศษ
You should not wear everyday clothes. This is a special occasion.

คุณช่วยพูดกับฉันเป็นภาษาปกติได้มั้ย
Can you talk to me in everyday language?

งานบ้านทั่วๆไปของพวกเราประกอบไปด้วยกวาดพื้น ถูบ้าน ล้างจาน ซักผ้า และล้างห้องน้ำ
Our everyday chores include sweeping, moppling floors, washing dishes, doing laundry, and cleaning bathrooms.

----------------------------------------------------------------

Every day - เป็น Adverb แปลว่า "ทุกๆวัน"

หลักการใช้

เนื่องจากเป็น Adverb จึงสามารถนำคำว่า Every day นี้ไปใส่ไว้ได้แทบทุกตำแหน่งในประโยค แต่ส่วนมากจะนิยมใส่ที่ต้นหรือท้ายประโยค 


ตัวอย่างประโยค

ฉันเจอหน้าเขาทุกวัน
I see him every day.

ฉันเตะบอลทุกวัน
I play football every day.

เรากินข้าวนอกบ้านทุกวัน

Every day we eat out.

06 ธันวาคม 2557

ปัดความรับผิดชอบ เบี้ยว เกี่ยง ไม่ให้ความร่วมมือ ภาษาอังกฤษ


ปัดความรับผิดชอบ/ไม่รับผิดชอบ - เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้น แต่ฝ่ายที่เป็นผู้ดูแลกลับปัดความรับผิดชอบโดยโทษว่าเป็นเพราะปัจจัยอื่น

To dodge/not take accountability for...

ตัวอย่างประโยค

ผู้จัดการปัดความรับผิดชอบจากการตัดสินใจของเขา
The manager took no accountability for his decisions.เบี้ยว - ไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้

To weasel out of...

ตัวอย่างประโยค

แม้ว่าพวกเขาจะตกลงแล้วก็ตาม แต่พวกเขาก็พยายามจะเบี้ยว
Although they had agreed to the contract, they tried to weasel out of the deal.เกี่ยง - ไม่ยอมทำหน้าที่

evade duties/obligations/responsibilities

ตัวอย่างประโยค

เพื่อนรวมงานของฉันชอบเกี่ยงงาน
My colleagues always evade responsibilities.ไม่ให้ความร่วมมือ

to not cooperate with...

ตัวอย่างประโยค

เขาไม่ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจ
He did not cooperate with the police.05 ธันวาคม 2557

ภาษาอังกฤษตั้งแต่ศูนย์
บทที่ 2 : การเติม ‘s’ หรือ 'es' ที่ Noun หรือ Verb


ในภาษาอังกฤษบางครั้งเราต้องเปลี่ยนรูปของ Noun หรือ Verb ด้วยการเติม ‘s’ หรือ ‘es’
- เราเติม ‘s’ หรือ ‘es’ ให้ Noun เมื่อต้องการบอกว่า Noun นั้นมีมากกว่าหนึ่ง(เป็นพหูพจน์) เช่น cat ที่แปลว่า “แมว” เมื่อเติม s ไปกลายเป็น cats จะแปลว่า “แมวหลายตัว”

- เราเติม ‘s’ หรือ ‘es’ ให้ Verb ด้วยเหตุผลทางหลัก Grammar ซึ่งจะอธิบายในบทอื่น

01 ธันวาคม 2557

ภาษาอังกฤษตั้งแต่ศูนย์
บทที่ 1 : Word Classes - ชนิดของคำ


ในภาษาอังกฤษ สิ่งที่สำคัญมากๆคือ เมื่อเราเห็นคำในประโยค หรือเมื่อเราจะใช้คำนั้นในการพูดหรือเขียน เราควรจะรู้ว่าคำนั้นเป็นคำประเภทใด
 

มีประเภทของคำมากมาย แต่ประเภทของคำที่เราควรรู้จักในเบื้องต้นมี 4 ประเภท 

14 พฤศจิกายน 2557

10 ประโยคในการบอกว่า "ฉันไม่ชอบ" ภาษาอังกฤษ


นอกจากประโยค "I don't like it" แล้ว ยังมีอีกหลายประโยคที่มีความหมายเดียวกัน

บางประโยคก็ฟังแล้วซอฟท์ลง บางประโยคก็ดูหนักแน่นกว่า

เรามาดูกันครับ ว่ามีประโยคไหนบ้าง


09 พฤศจิกายน 2557

So be it คืออะไร และแปลว่าอะไร


เมื่อผู้พูดพูดว่า "So be it." นั้นจะหมายความว่าผู้พูดนั้นไม่เห็นด้วยกับบางสิ่ง แต่ก็จำใจยอมรับมันด้วยการยอมปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น

08 พฤศจิกายน 2557

As follows หรือ As following (ดังต่อไปนี้ ภาษาอังกฤษ)

"ดังต่อไปนี้" ภาษาอังกฤษให้ใช้คำว่า "...as follows" 
(จะไม่ใช้คำว่า "...as follows" หรือ "...as following" หรือ "...as followings)


06 พฤศจิกายน 2557

ไม่ขนาดนั้น ภาษาอังกฤษ

เมื่อต้องการพูดว่า "ไม่ขนาดนั้น" ในภาษาอังกฤษ

ให้ใช้คำว่า "not that..."

ส่วน "..." นั้นเป็นพื้นที่ว่างสำหรับ Adjective ที่จะต้องเติมลงไป

เช่น "ไม่แย่ขนาดนั้น" 

Adjective คือ "แย่" หรือ "bad" ในภาษาอังกฤษ จึงเป็น "not that bad"


03 พฤศจิกายน 2557

Whether กับ If ใช้ต่างกันอย่างไร

Whether กับ If บางทีก็ใช้เหมือนกัน บางทีก็ใช้ต่างกัน

แล้วในสถานการณ์ในบ้างที่ใช้ Whether ได้อย่างเดียว, ใช้ If ได้อย่างเดียว, หรือใช้ Whether และ If ได้ทั้งคู่

เรามาดูกันครับ


28 ตุลาคม 2557

Whether ใช้อย่างไร


Whether ในดิกแปลว่า "หรือไม่"

แต่ว่าจริงๆแล้วมันใช้ยังไง หลายคนอาจจะยังสงสัย

ถ้าต้องแยกเป็นเคสๆ เราสามารถแยกการใช้ Whether ได้ดังนี้

21 ตุลาคม 2557

Thou คืออะไร และแปลว่าอะไร


Thou (ธาว) แปลว่า You หรือ "คุณ" นั่นเอง แต่ว่าในปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว มีเพียงแค่ในไบเบิล บทกวี และบางพื้นที่เท่านั้นที่ยังใช้คำนี้อยู่


18 ตุลาคม 2557

คำว่า Hero สามารถรวมถึงเพศหญิงได้หรือไม่


ถึงแม้ว่าจะมีสองคำที่แบ่งเพศอย่างชัดเจน นั่นคือ Hero เป็นเพศชาย ส่วน Heroine เป็นเพศหญิง แต่ในบาง Usage (การใช้งาน) แล้ว เราควรจะใช้ Hero เรียกคนที่เป็นเพศหญิงแทนคำว่า Heroine

เป็นเพราะอะไร? เรามาดูตัวอย่างกันครับ

16 ตุลาคม 2557

ผัดวันประกันพรุ่ง ภาษาอังกฤษ

 
ผัดวันประกันพรุ่ง
 

Procrastinate เป็น Verb แปลว่า เลื่อนการทำงานที่สำคัญๆออกไป หรือ ผัดวันประกันพรุ่ง

Procrastination เป็นคำนาม แปลว่า การผัดวันประกันพรุ่ง

Procrastinator เป็นคำนามเหมือนกัน แปลว่า คนที่(ชอบ)ผัดวันประกันพรุ่ง


12 ตุลาคม 2557

รวม 17 ประโยคบอกคิดถึง ภาษาอังกฤษ


วิธีบอกคิดถึง ภาษาอังกฤษ


ในภาษาอังกฤษ เค้าสามารถบอกคิดถึงกันได้อย่างไรบ้าง?

นอกจากคำว่า "I miss you" แล้ว ก็มีอีกหลายประโยคที่สื่อถึง "คิดถึง" ซึ่งจะเอาประโยคไหนไปใช้นั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับความคิดถึงและความดราม่าของผู้ใช้


10 ตุลาคม 2557

ประชด ภาษาอังกฤษคืออะไร


ประชด หรือ พูดเกินจริง หรือ พูดตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิดไว้ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Sarcastic (Adj.)

โดย Sarcastic เป็น Adjective 

เพราะฉะนั้นเวลาเอาคำนี้ไปใช้ จะต้องไว้ด้านหลัง Verb to be หรือไม่ก็ไว้ด้านหน้าคำนาม 


09 ตุลาคม 2557

เกี่ยวข้อง ภาษาอังกฤษคืออะไร (การใช้ Involve)


หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Involve หมายถึงอะไร

ส่วนอีกหลายคนอาจจะรู้ว่า Involve แปลว่า "เกี่ยวข้อง"

แต่ว่า Involve ไม่ได้หมายถึงและไม่ได้ใช้เหมือนกับ "เกี่ยวข้อง" ในภาษาไทยแบบเป๊ะๆซะทีเดียว

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการแปลประโยคภาษาไทยว่า "เขาเกี่ยวข้องกับคดีนี้"

คำศัพท์ที่ต้องมีคือ

เขา = He
เกี่ยวข้อง = Involve
คดีนี้ = This crime

เมื่อแปลตรงตัวเราจะได้ประโยคภาษาอังกฤษนี้มา "He involves this crime."

แต่ว่าประโยคนี้ไม่ได้แปลว่า "เขาเกี่ยวข้องกับคดีนี้" ครับ แต่จะได้ความหมายอื่นแทน


08 ตุลาคม 2557

(ขอให้)หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร


หายไวๆ ภาษาอังกฤษ


เมื่อต้องการพูดว่า"หายไวๆ" เจ้าของภาษาอังกฤษส่วนมากจะใช้ 2 ประโยคด้านล่างนี้

Get well soon. 
หายไวๆนะ 

I wish you a (adj.) recovery. 
ฉันขอให้คุณหาย(adj.) 
Adj. ในวงเล็บเป็น fast, quick, speedy, easy

เช่น I wish you a fast and easy recovery.
แปลตรงตัว - ฉันขอให้คุณมีการฟื้นตัวที่เร็วและง่าย
แปลสวยๆ - ฉันขอให้คุณหายไวๆ

แต่ว่าบางครั้งเจ้าของภาษาก็ต้องการหาประโยคใหม่ๆที่ไม่ซ้ำและดูมีมิติเหมือนกัน ประโยคด้านล่างมีความหมายเหมือนกันนั่นคือแสดงความห่วงใยต่อคนที่พูดด้วย และต้องการให้เขาหายไวๆ มีทั้งแบบเป็นกันเอง และแบบเป็นทางการครับ


07 ตุลาคม 2557

ลำดับการวางคำ Adjective (Order of Adjectives)


เมื่อต้องใช้ Adjective มากกว่าหนึ่งคำขึ้นไปเพื่ออธิบายคำนาม เราจึงต้องเขียนคำที่เป็น Adjective ติดกัน แต่จะใช้คำไหนขึ้นก่อนและคำไหนอยู่หลัง? 

02 ตุลาคม 2557

Adjective ใช้อย่างไร - ตำแหน่ง และ ตัวอย่าง

Adjective คืออะไร ?

Adjective คือคำคุณศัพท์ หมายถึงคำที่ไว้บอกลักษณะของสิ่งต่างๆเช่น กล่องๆหนึ่งสามารถมีลักษณะอะไรได้บ้าง มันอาจจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก มีสีดำหรือขาว ทำด้วยไม้หรือพลาสติก เป็นต้น

โดย ขนาด สี และวัสดุที่ใช้ทำคือ Adjective ที่ใช้ขยายกล่องใบนี้27 กันยายน 2557

10 ประโยคให้กำลังใจ (สู้ๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร)


เมื่อเราต้องการให้กำลังใจในภาษาไทย เราจะใช้คำครอบจักรวาล "สู้ๆ" แต่เมื่อต้องการแปล "สู้ๆ" เป็นภาษาอังกฤษ เราจะแปลผิดเป็น "Fighting" ในภาษาอังกฤษ เมื่อพูด "Fighting" คำเดียวเดี่ยวๆโดดๆ จะไม่ได้หมายถึงการให้กำลังใจ แต่จะหมายถึง "การต่อสู้" เวลาเจ้าของภาษาได้ยินเราพูดว่า "Fighting" แค่คำเดียวสั้นๆก็อาจจะงงได้ เพราะเราพูดแค่ "Fighting" หรือ "การต่อสู้" เดี่ยวๆโดดๆ โดยไม่ได้มีการขยายความเพิ่มเติม (เหมือนกับอยู่ดีๆเราก็พูดกับเพื่อนว่า "การต่อสู้!" เพื่อนเราก็จะงง) แล้วไม่ได้พูดอะไรต่อ (เพื่อขยายว่าการต่อสู้นี่มันยังไงต่อ)

ในภาษาอังกฤษมีหลากหลายวิธีการในการพูดให้กำลังใจ แต่ว่าไม่มีคำครอบจักรวาลที่ใช้ได้เกือบทุกสถานการณ์เช่น "สู้ๆ" เหมือนในภาษาไทย เพราะอย่างนี้เราจึงต้องเลือกใช้ประโยคที่เหมาะกับสถานการณ์เช่น 10 ประโยคด้านล่างนี้

สำหรับการพูด "สู้ๆ" เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยเป็นภาษาอังกฤษ ผมได้เขียนอีกหนึ่งบทความสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ คลิกเข้าไปดูได้ที่นี่ครับ


22 กันยายน 2557

อาการป่วยในภาษาอังกฤษ (ปวดหัว ตัวร้อน ท้องเสีย เวียนหัว คลื่นไส้ ฯลฯ) และศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง


ผมได้รวบรวมคำศัพท์สำหรับอาการป่วยต่างๆ ในภาษาอังกฤษที่เห็นกันบ่อย และศัพท์ทางการแพทย์อื่นๆ 

ให้ผู้อ่านสังเกตว่าพวกศัพท์ที่แสดงถึง"อาการป่วย" จะเป็นคำนาม(Noun) ทั้งนั้น เวลาเอาไปพูดเป็นประโยคจริงๆ จึงง่ายมาก เราแค่ใช้ "have" (หรือ "has") นำหน้ามัน เช่น

"I have a fever" ถ้าแปลตรงตัวก็คือ "ฉันมีอาการไข้" 
หรือ "I have a stomachache" ถ้าแปลตรงตัวก็คือ "ฉันมีอาการปวดท้อง" 


19 กันยายน 2557

การใช้ Passive Voice ในภาษาอังกฤษ


Passive Voice คือ รูปประโยคที่แสดงถึงการถูกกระทำ

เช่น

เขาโดนดุ หนังสือถูกอ่าน จานโดนล้าง จดหมายถูกเขียน ฯลฯ

ในภาษาอังกฤษ ไม่มีคำศัพท์ที่แปลว่า "โดน" หรือ "ถูก" เหมือนภาษาไทย แต่จะใช้โครงสร้างรูปประโยคแทนคำศัพท์พวกนี้เพื่อบอกว่าตอนนี้กำลังมีอะไรถูกกระทำอยู่

ซึ่งถ้าหากเราเห็นโครงสร้างนี้ในประโยคดังกล่าว ให้แปลได้เลยว่า "ถูกกระทำ" ครับ  


15 กันยายน 2557

การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ - เพื่อขอให้ผู้รับทำบางสิ่งให้


เขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ


เมื่อเราต้องเขียนอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนมากเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้อง Formal หรือเป็นทางการอยู่แล้ว เช่น การสมัครเรียน สมัครงาน หรือติดต่อทางธุรกิจ เพราะฉะนั้นจะใช้ภาษาพูดไม่ได้ ต้องใช้ภาษาที่สุภาพและเป็นทางการ และยิ่งเมื่อต้องการให้ผู้รับทำบางสิ่งให้เรา เช่น ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือวานให้ติดต่อฝ่ายอื่นให้ เรายิ่งต้องเขียนด้วยภาษาที่สุภาพ เพราะเราคงไม่อยากให้ผู้รับคิดว่าเรากำลังสั่งหรือใช้เค้าอยู่


คำที่คนไทยมักอ่านผิด 2


ต่อจาก คำที่คนไทยมักอ่านผิด 1 รอบนี้มีคำว่าอะไรบ้าง ไปดูกันครับ

Assure กับ Ensure ต่างกันยังไง


assure-vs-ensure


Ensure แปลว่า Make sure (ทำให้แน่ใจ)

ส่วน Assure แปลว่า Promise (รับรอง)

ทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกันตรงที่เป็นการคอนเฟิร์มว่าสิ่งๆหนึ่งจะเป็นไปตามที่คาดหมายไว้

แต่ต่างกันตรงที่

Ensure เป็นการคอนเฟิร์มกับตัวเอง

ส่วน Assure เป็นการคอนเฟิร์มกับคนอื่น


08 กันยายน 2557

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการพูด


คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการพูด

คำศัพท์หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการพูด เช่น กระซิบ ตะโกน พึมพำ ประกาศ ฯลฯ

31 สิงหาคม 2557

Verb ที่คำแปลขึ้นต้นด้วย "ทำให้..."


เป็นอีกเรื่องที่เรามักใช้กันผิด 

กับ Verb ที่มีคำแปลภาษาไทยที่ขึ้นต้นด้วย "ทำให้..."

แต่เรามักใช้กันผิด

เพราะตอนนำไปใช้ กับไม่ได้แปล Verb นั้นว่า "ทำให้..."

การใช้ Present Simple Tense ที่มักใช้กันผิด
จุดนี้เป็นจุดที่เรามักผิดกันง่ายๆ

24 สิงหาคม 2557

การใช้ for ที่มักใช้กันผิด


เมื่อประโยคมีโครงสร้างแบบนี้

"ฉันทำสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะ...สิ่งหนึ่ง" 

โดย 
"..." คือคำกริยา

ส่วนมากเมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้กันผิด ไปใช้คำว่า For
แต่ความจริงแล้วต้องใช้ To


20 สิงหาคม 2557

เปรี้ยว หวาน มัน เผ็ด เลี่ยน กรอบ เหนียว จืด และรสชาติอื่นๆในภาษาอังกฤษ


เปรี้ยว หวาน มัน เผ็ด เลี่ยน กรอบ เหนียว จืด และอื่นๆในภาษาอังกฤษ

ปกติตอนเราเรียนในโรงเรียน คำศัพท์ที่เกี่ยวกับรสชาติอาหารที่เราเรียนจะมีแค่ sweet, sour, bitter, และ salty แต่ในโลกแห่งอาหารนั้นมีคำเพื่ออธิบายลักษณะของอาหารมากมาย ผมจึงได้นำคำศัพท์อื่นๆนอกเหนือจากที่เรียนในโรงเรียนมานำเสนอ เมื่อถึงเวลาที่ต้องอธิบายให้คนต่างชาติฟัง จะได้เลือกใช้คำให้เหมาะกับความหมายที่เราต้องการจะบอกได้


19 สิงหาคม 2557

10 สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อย10 สำนวนที่ใช้กันในภาษาอังกฤษบ่อยๆมีอะไรกันบ้าง ความหมายคืออะไร และมีการใช้อย่างไร เราไปดูกันครับ


Simile กับ Metaphor ต่างกันยังไง


simile-vs-mataphor

Simile กับ Metaphor คือการอุปมาอุปไมยในภาษาอังกฤษ ข้อแตกต่างของ Simile กับ Metaphor คือ Simile เป็นการ"เปรียบเหมือน" ส่วน Metaphor คือการ"เปรียบเป็น" เมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษเราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน เพราะประโยคที่เป็น Simile จะมีคำว่า like หรือ as ส่วนประโยคที่เป็น Metaphor จะไม่มี

19 วิธีในการบอกว่าคุณเห็นด้วย


agree - เห็นด้วย


ในภาษาอังกฤษเราสามารถพูดเพื่อบอกความหมายในสิ่งเดียวกันได้หลายวิธีมาก หนึ่งในนั้นก็คือวิธีการบอกเห็นด้วย ด้านล่างนี้ ทุกประโยคสื่อความหมายว่าเห็นด้วย เรียงจากยาวไปสั้น


16 สิงหาคม 2557

วิธีการสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ 4


question

บทนี้จะอธิบายการสร้างประโยคคำถามรูปแบบสุดท้าย นั่นคือ การสร้างประโยคคำถามที่ต้องตอบแบบอธิบายจากประโยคบอกเล่าที่ไม่ใช้คำกริยาตามหลังประธาน

14 สิงหาคม 2557

วิธีการสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ 3
การสร้างประโยคคำถามที่ต้องตอบอธิบายมีหลักการคล้ายๆกับการสร้างประโยคคำถามที่ต้องตอบใช่หรือไม่ ส่วนที่ต้องเพิ่มขึ้นมาคือการเลือกเติมคำถาม wh questions ลงไปที่หน้าสุดของประโยค เราไปดูหลักการทีละขั้นตอนได้เลยครับ

13 สิงหาคม 2557

วิธีการสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ 2
หลังจากในบทแรก ผมได้เขียนเกี่ยวกับการสร้างประโยคคำถามที่ต้องตอบใช่หรือไม่ จาก ประโยคบอกเล่าที่คำกริยาตามหลังประธาน  ในบทนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างประโยคคำถามที่ต้องตอบใช่หรือไม่ จาก ประโยคบอกเล่าที่ไม่ใช่คำกริยาที่ตามหลังประธาน

12 สิงหาคม 2557

วิธีการสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ 1ผมสังเกตว่าคนไทยที่ยังไม่แน่นภาษาอังกฤษเวลาต้องตั้งประโยคคำถามมักจะเรียบเรียงประโยคผิด เหตุก็ด้วยโครงสร้างประโยคคำถามในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เหมือนกัน สำหรับคนที่ยังมีปัญหานี้อยู่ ให้ลองศึกษาเทคนี้เหล่านี้ดู คุณอาจจะพบว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เรียนกันมา
 

11 สิงหาคม 2557

10 สิงหาคม 2557

17 ประโยคบอกลาในภาษาอังกฤษ


หลังจากเรียนวิธีทักทายไปแล้ว ก็มาดูวิธีบอกลากันบ้าง มาดูกันครับว่าฝรั่งเค้าพูดอะไรกันบ้าง เวลาจะบอกลากัน

09 สิงหาคม 2557

18 วิธีทักทายในภาษาอังกฤษเราคงจะเคยได้ยินคำว่า How are you? หรือ Hello เวลาทักทายกันในภาษาอังกฤษ

แต่ว่ามีประโยคอีกมากมายที่สามารถใช้พูดเพื่อทักทายได้

เรามารู้จักประโยคเหล่านี้กันเพื่อที่จะสามารถพูดคุยได้หลากหลายมากขึ้น


07 สิงหาคม 2557

Affect กับ Effect ต่างกันยังไง
Affect และ Effect มักถูกสับสนอยู่บ่อยๆ ในบทความนี้จะอธิบายถึงความแตกต่างของ 2 คำนี้

06 สิงหาคม 2557

Tense ตอนที่ 8: Simple


ในบทนี้จะอธิบายโครงสร้างและความหมายของ Simple อย่างง่ายๆ

05 สิงหาคม 2557

Tense ตอนที่ 7: Perfect Continuous


Perfect Continuous คือการผสมกันของ Perfect และ Continuous ทั้งในด้านของโครงสร้าง และด้านของความหมาย

04 สิงหาคม 2557

Tense ตอนที่ 6: Continuous

tense

ในบทนี้จะพูดถึงโครงสร้างประโยค และหลักการใช้ของ Continuous ทั้ง 3 กาลเวลาคือ Present, Past, และ Future

01 สิงหาคม 2557

Tense ตอนที่ 4: Perfect(1)

tense


Perfect คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเวลาที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจตรงกัน และดำเนินการเรื่อยมาจนถึงเวลานั้น

แล้วสิ่งที่ดำเนินการเรื่อยมาเป็นอะไรได้บ้าง?

31 กรกฎาคม 2557

Tense ตอนที่ 3: ตัวอย่างประโยคและสถานการณ์


tense


อย่างที่ได้เขียนไปในตอนที่ 1 ว่าตัวเสริมมีทั้งหมด 4 ตัวนั่นคือ Simple, Continuous, Perfect, และ Perfect Continuous โดย Simple คือตัวเสริมแบบทั่วๆไป นั่นคือถ้ามุมมองของเรื่องที่จะพูดไม่เข้าข่ายตัวเสริมสามตัวที่เหลือ ก็จะใช้ Simple

30 กรกฎาคม 2557

Tense ตอนที่ 2: วิธีการเรียน Tense ที่ถูกต้อง

tense

ผมรู้ว่าหลายคนพอเรียนเรื่อง Tense  แล้วมักจะสงสัยว่าจะเอาไปใช้พูดในชีวิตจริงได้ยังไง และใช้พูดในสถานการณ์ไหนได้บ้าง ยิ่งพอได้เรียน Tense แปลกๆด้วยแล้วยิ่งรู้สึกว่า Tense มันช่างดูห่างไกลตัวเราซะเหลือเกิน จะขอยกตัวอย่างสุดคลาสสิค คนที่พึ่งเริ่มเรียน Tense ส่วนมากมักไม่เข้าใจ Past Continuous ว่า สิ่งหนึ่งมันกำลังเกิดขึ้นในอดีตได้ยังไง ที่ไม่เข้าใจก็ไม่แปลก เพราะ Tense คือวิธีการแก้ปัญหาในการสื่อสารกันในภาษาอังกฤษ เราเรียน Tense เราเรียนวิธีการแก้ปัญหา แต่เราไม่เรียนว่าตัวปัญหามันคืออะไร เราก็เลยไม่รู้ซักทีว่าวิธีการแก้ปัญหาที่เราเรียนนี้มันมีไว้เพื่ออะไร

29 กรกฎาคม 2557

Tense ตอนที่ 1: ภาพรวม

ในบทความนี้จะอธิบายภาพรวมของ Tense ทั้งหมดในภาษาอังกฤษ แล้วค่อยๆแยกย่อยในบทความต่อไป

28 กรกฎาคม 2557

เถียง ภาษาอังกฤษ คืออะไร


discussion

เถียง / ถก / ทะเลาะ / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / โต้วาที / ในภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไร รวมถึงตัวอย่างประโยคในสถานการณ์จริง


27 กรกฎาคม 2557

26 กรกฎาคม 2557

Envy กับ Jealous ต่างกันยังไง

jealousy

ความจริงแล้วก่อนหน้านี้ envy หมายถึงอิจฉา ส่วน jealous หมายถึงหึงหวง แต่ปัจจุบัน jealous ถูกใช้ได้ทั้ง 2 กรณี คือจะหมายถึงหึงหวงหรืออิจฉาก็ได้ แต่นอกจากรู้ความแตกต่างแล้ว ก็ต้องรู้วิธีการใช้งานด้วย เรามาดูตัวอย่างการใช้ envy และ jealous ในประโยคในรูปของ noun, verb, และ adjective กันครับ

25 กรกฎาคม 2557

คำและวลีในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์บทความนี้รวบรวมคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ครับ ถ้าหากขาดคำไหนอะไรก็คอมเม้นบอกได้ครับ

24 กรกฎาคม 2557

23 กรกฎาคม 2557

Paradox คืออะไร

paraxo

Paradox คือสิ่งที่ขัดแย้งในตัวเอง อาจจะ"ถูก"หรือ"ไม่ถูก"ก็ได้ วันนี้ผมนั่งอ่านประโยคภาษาอังกฤษที่เป็น paradox จาก wiki กับ yourdictionary แล้วเพลินดี เลยอยากจะเอามาแชร์ให้อ่านกันครับ

22 กรกฎาคม 2557

แนะนำ 5 + 1 เว็บไซต์ดิกดีๆ

วันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บไซต์ดิกดีๆที่ผมใช้อยู่เป็นประจำ เว็บพวกนี้นอกจากจะทำให้เราเข้าใจความหมายของคำศัพท์แล้ว ยังทำให้เราใช้คำศัพท์อย่างถูกต้องด้วย ไปดูกันครับ

21 กรกฎาคม 2557

20 กรกฎาคม 2557

เคล็ดลับในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ       
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ


       หลายๆคนคงเป็นใช่มั้ยครับ ที่รู้สึกว่าแกรมม่าตัวเองก็แน่น ศัพท์ตัวเองก็ได้ เวลาสอบภาษาอังกฤษในชั้นเรียนก็ทำได้ แต่พอจะเอามาใช้พูดจริงๆทำไมมันพูดไม่เป็นเลย คำถามนี้ตอบได้ง่ายๆเลยคือ ก็ในชั้นเรียนเราฝึกแค่อ่านกับเขียน เราไม่ได้ฝึกพูดกับฟังซักหน่อย พอไม่ได้ฝึกก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่จะไม่ได้ แล้วทีนี้จะฝึกพูดยังไงให้คล่อง ในเมื่อเราก็อยู่ในไทย ไม่มีใครให้พูดภาษาอังกฤษด้วย ผมมีเทคนิคในการฝึกพูดของผมเองมาแชร์ให้อ่านกันครับ

19 กรกฎาคม 2557

"น้อย" ในภาษาอังกฤษ มีคำว่าอะไรบ้างนอกจาก little / a few


หลังจากที่ผมเขียนว่ามีคำอะไรบ้างที่แปลว่า มาก ในภาษาอังกฤษนอกจาก many คราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะเลือกใช้คำอะไรได้บ้างที่แปลว่า "น้อย" นอกจากคำว่า little หรือ a few ในการ writing เพื่อทำให้ประโยคของเรามีความสวยงามขึ้นนะครับ

18 กรกฎาคม 2557

"มาก" ในภาษาอังกฤษ มีคำว่าอะไรบ้างนอกจาก many

มาก ภาษาอังกฤษ

เคยเป็นมั้ยครับ เวลาเราเขียนบทความภาษาอังกฤษส่งครู แล้วรู้สึกว่าทำไมเราใช้คำซ้ำจัง คำๆหนึ่งที่เราใช้ซ้ำกันบ่อยๆก็คือ many หลายๆคนน่าจะเคยประสบปัญหานี้มาเหมือนกัน ในบทความนี้ผมจึงรวบรวมคำภาษาอังกฤษอื่นๆที่แปลว่ามากได้เหมือนกับ many เพื่อช่วยในการเขียนภาษาอังกฤษของเราให้สละสลวยขึ้นครับ

16 กรกฎาคม 2557

ต่อแถว หรือ แทรกแถว ภาษาอังกฤษคืออะไรในบทความนี้ผมได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการต่อแถว และการแทรกแถว พร้อมทั้งตัวอย่างประโยค ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน เชิญศึกษากันได้เลยครับ

15 กรกฎาคม 2557

การใช้ either กับ neither

 
either neither ใช้ต่างกันยังไงEither แปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง(เมื่อมีให้เลือกอยู่ 2 อย่าง) นำหน้าคำนาม ใช้ร่วมกับคำว่า or

Neither แปลว่าไม่ทั้งสองอย่าง(เมื่อมีให้เลือกอยู่ 2 อย่าง) นำหน้าคำนาม ใช้ร่วมกับคำว่า nor เมื่อใช้คำว่า neither แล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนประโยคให้อยู่ในรูปปฏิเสธ เพราะคำว่า neither เป็นปฏิเสธอยู่ในตัวอยู่แล้ว


other กับ another ใช้ต่างกันอย่างไร

ความจริงแล้ว other กับ another สองคำนี้เมื่อผสมกับคำอื่นแล้วเช่น other than, not another, each other, one another, etc. เราจะต้องอธิบายกันยาวเหยียดเลยทีเดียว ในบทความนี้จึงอธิบายถึงเฉพาะหลักการใช้ other กับ another (โดยไม่ผสมกับคำอื่น) และข้อแตกต่างในการใช้สองคำนี้ โดยสองคำนี้จะใช้ต่างกันตามสถานการณ์ต่อไปนี้

13 กรกฎาคม 2557

การใช้ used to/ get used to/ และ to be used to และความแตกต่าง

Used to เฉยๆแปลว่า "เคยทำ(แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว)" ส่วน To be used to และ Get used to แปลว่า "ชินหรือคุ้นเคยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง" 

ส่วนหลักการใช้และโครงสร้างประโยคได้ถูกอธิบายไว้ข้างล่างแล้ว ไปดูกันครับ

12 กรกฎาคม 2557

there is/are กับ has/have ใช้ต่างกันยังไง

     คนไทยมักสับสันการใช้ระหว่าง there is/are กับ has/have และบ่อยครั้งที่ใช้ผิดเพราะว่าทั้งสองคำมีความหมายเดียวกันนั่นก็คือ "มี" แต่ก่อนที่เราจะไปดูหลักการการใช้ภาษาอังกฤษ เราต้องมาดูก่อนว่าจริงๆแล้วคำว่า "มี" ในภาษาไทยมีแค่ความหมายเดียวรึเปล่า? คำตอบคือไม่ใช่ครับ คำว่า "มี" ในภาษาไทยมีมากกว่าหนึ่งความหมาย ถ้าหากเราเข้าใจหลักการการใช้คำว่า"มี"ในภาษาไทย จะทำให้เราเลือกใช้คำที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย ความหมายของ"มี"สามารถแยกคร่าวๆได้ดังนี้ครับ

10 กรกฎาคม 2557

ให้ ภาษาอังกฤษ คืออะไรให้ ภาษาอังกฤษ
Image courtesy of  Sujin Jetkasettakorn/ FreeDigitalPhotos.net

     เมื่อนึกถึงคำว่า "ให้" ในภาษาอังกฤษ เรามักจะนึกถึงคำว่า "give" แต่ว่าคำว่าให้ก็มีอีกความหมายหนึ่งในภาษาไทยนั่นคือการยินยอม เช่น พ่อไม่ให้ไป เจ้านายให้หยุดได้ คุณครูไม่ให้นักเรียนลอกการบ้าน การให้ในบริบทนี้เมื่อต้องการจะแปลเป็นภาษาอังกฤษคนไทยมักจะติด แปลไม่ออก เพราะว่าคำแรกที่นึกขึ้นได้ในหัวคือ "give" ซึ่งความหมายมันไม่ใช่ แต่ถ้าหากเราลองแปลไทยเป็นไทยก่อน การ"ให้"ในที่นี้ก็คือ"การยินยอม"หรือ"การให้อนุญาติ" เราก็จะพบว่ามันง่ายขึ้นที่จะนึกคำภาษาอังกฤษออกมา

09 กรกฎาคม 2557

ขอ ภาษาอังกฤษ คืออะไร


ขอ
Image courtesy of  tungphoto/ FreeDigitalPhotos.net

 
     บางครั้งที่เราสับสนกับภาษาอังกฤษ และไม่รู้ว่าทำไมบางทีเราใช้คำไทยคำเดียวกัน แต่ดันต้องใช้คำภาษาอังกฤษคนละคำกัน นั่นอาจเป็นเพราะว่าคำไทยคำนั้นความจริงแล้วมีหลายความหมายหรือใช้ได้ในบริบทที่ต่างกัน แต่เราไม่รู้หรือไม่ได้สังเกตเพราะเราพูดมันอยู่ทุกวัน

     คำว่า"ขอ"ในภาษาไทยก็เช่นกัน คำว่า"ขอ"ใช้ได้ในสถานการณ์มากกว่าหนึ่งสถานการณ์ในภาษาไทย แต่ในภาษาอังกฤษเราต้องใช้คำต่างกัน วันนี้เราจะมาดูการใช้"ขอ"ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันครับ

08 กรกฎาคม 2557

นึกออกแล้ว ภาษาอังกฤษคืออะไร

นึกออกแล้ว
Image courtesy of  stockimages / FreeDigitalPhotos.net

     เวลาเราจะพูดว่า "นึกออกแล้ว" หรือ "ยังนึกไม่ออก" หรือ "นึกออกแล้วจะบอก" เราจะต้องพูดว่าอะไรในภาษาอังกฤษ

     มีอย่างน้อยสามคำที่ใช้กันในภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับบริบท นั่นคือ recall, come to mind, และ hit ทั้งสามคำนี้สามารถแปลเป็นไทยได้ว่า "นึกออก" แต่จะใช้กับบริบทไหนเรามาดูกันครับ