08 พฤศจิกายน 2557

As follows หรือ As following (ดังต่อไปนี้ ภาษาอังกฤษ)

"ดังต่อไปนี้" ภาษาอังกฤษให้ใช้คำว่า "...as follows" 
(จะไม่ใช้คำว่า "...as follows" หรือ "...as following" หรือ "...as followings)


หลักการใช้

ส่วนมากประโยคที่ใช้ "...as follows" จะอยู่ในรูปแบบนี้
Subject + V. to be + as follows: 
ซึ่งมีความหมายเป็นภาษาไทยว่า "Subject มีดังต่อไปนี้..."
เช่น เมื่อต้องการบอกว่า "ABC มีดังต่อไปนี้..." ในประโยคนี้ ABC เป็นประธาน ดังนั้นจึงได้ภาษาอังกฤษว่า "ABC are as follows:"

ตัวอย่างประโยค

สัญญาณและอาการของโรคมะเร็งมีดังต่อไปนี้
1.
2.
3.

"สัญญาณและอาการของโรคมะเร็ง" แปลเป็นภาษาอังกฤษคือ "Signs and symptoms of cancer"

Signs and symptoms of cancer are as follows:
1.
2.
3.นอกจากคำว่า "...as follows" แล้ว ยังมีคำอื่นอีกที่สามารถหมายถึง "ดังต่อไปนี้..." นั่นคือ 


1) The following (เป็นคำนาม) แปลว่า "ต่อไปนี้"

คำนี้เป็นพหูพจน์ในตัว โดยที่ไม่ต้องเติม "s" เราจะไม่ใช้ "The followings"

ตัวอย่างประโยค

The following are signs and symptoms of cancer:
ต่อไปนี้คือสัญญาณและอาการของโรคมะเร็ง...

หรืออาจจะใช้ "Here are..." แทน "The following are..." ก็ได้สำหรับบริบทนี้

Here are signs and symptoms of cancer:
นี่คือสัญญาณและอาการของโรคมะเร็ง...

"The following" นอกจากจะใช้เป็นคำนามที่ตำแหน่งประธานแล้ว ยังใช้เป็นกรรมได้เหมือนกัน 

Signs and symptoms of cancer are the following:
สัญญาณและอาการของโรคมะเร็งมีดังต่อไปนี้...2) Following (เป็น Adjective) แปลว่า "ต่อไปนี้" ใช้ขยายคำนาม

ตัวอย่างประโยค

Please see a doctor, if you have following signs and symptoms:
ให้คุณไปพบแพทย์ ถ้าคุณมีสัญญาณและอาการต่อไปนี้

ในประโยคด้านบนคำว่า "ต่อไปนี้" ขยายคำว่า "สัญญาณและอาการ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น