03 พฤศจิกายน 2557

Whether กับ If ใช้ต่างกันอย่างไร

Whether กับ If บางทีก็ใช้เหมือนกัน บางทีก็ใช้ต่างกัน

แล้วในสถานการณ์ในบ้างที่ใช้ Whether ได้อย่างเดียว, ใช้ If ได้อย่างเดียว, หรือใช้ Whether และ If ได้ทั้งคู่

เรามาดูกันครับสถานการณ์ที่ใช้ได้ทั้ง Whether และ If คือ ในกรณีที่ "ประธานในประโยคต้องมาเจอทางเลือกระหว่าง A กับ B หรือต้องมาเจอทางเลือกระหว่าง A กับ ไม่ A"


ทางเลือกระหว่าง A กับ B

ตัวอย่างประโยค

I don't know if/whether I will go there by train or by car.
ฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปที่นั่นด้วยรถหรือรถไฟดี 

She asked me if/whether I wanted to eat rice or noodles.
เธอถามฉันว่าอยากกินข้าวหรือก๋วยเตี๋ยว


ทางเลือกระหว่าง A กับ ไม่ A เช่น

ตัวอย่างประโยค

I don't know if/whether I will pass the test or not.
ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำข้อสอบผ่านมั้ย

She asked me if/whether I was well.
เธอถามฉันว่าฉันสบายดีไหมข้อยกเว้น

สำหรับ Verb บางคำต้องใช้ Whether เท่านั้น เช่น Explain, Investigate, Ponder, Study, Inform, Think

ตัวอย่างประโยค

Please explain whether this statement is a fact or an opinion.
กรุณาอธิบายว่าประโยคนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเมื่อต้องอยู่ก่อนหน้า To ต้องใช้ Whether เท่านั้น

ตัวอย่างประโยค

You must decide whether to give up or go on.
คุณต้องตัดสินใจว่าจะหยุดหรือไปต่อ

I'm not sure whether to be happy or sad about this.
ฉันไม่แน่ใจว่าจะดีใจหรือเสียใจกับเรื่องนี้ดีและเมื่อต้องอยู่ข้างหลัง Preposition ต้องใช้ Whether เท่านั้น

ตัวอย่างประโยค

I was worried about whether you would like it.
ฉันกังวลว่าคุณจะชอบมันมั้ย

They must make a decision on whether the evidence was sufficient.
พวกเขาต้องตัดสินใจว่าหลักฐานมันเพียงพอหรือไม่
สถานการณ์ที่ต้องใช้ Whether เท่านั้น คือเมื่อ "A หรือ B" หรือ "A หรือไม่ A" ไม่มีผลกับ C

ไม่ว่า A หรือ B จะเกิดขึ้น หรือไม่ว่า A จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม ประธานในประโยคก็จะทำ C อยู่ดี

ตัวอย่างประโยค

Whether we win or lose, we will respect the rules.
ไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะ เราก็จะเคารพกฎกติกา

Whether it rains or not, the parade continues.
ไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ พาเหรดก็ยังจะเดินขบวน   
สถานการณ์ที่ต้องใช้ If เท่านั้นคือเมื่อมีเงื่อนไข "ถ้า A แล้วจะ B"

ตัวอย่างประโยค

If you want to be rich, you need to change attitude.
ถ้าคุณอยากรวย คุณต้องเปลี่ยนทัศนคติ

You will not pass the exam if you don't read the book.
คุณจะสอบไม่ผ่านถ้าคุณไม่อ่านหนังสือ
Best Practice

การเลือกใช้ Whether กับ If นั้นเหมือนจะยุ่งยาก เพราะว่าในหัวข้อแรก "สถานการณ์ที่ใช้ได้ทั้ง Whether และ If" นั้นมีข้อยกเว้นพอสมควร แต่ว่าในข้อยกเว้นเหล่านั้นก็เป็นข้อยกเว้นสำหรับ Whether ทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า เราสามารถใช้ Whether ได้ในเกือบทุกกรณียกเว้นกรณีเดียวคือเมื่อเป็น "เงื่อนไข" ดังนั้นหลักในการใช้ Whether กับ If ง่ายๆก็คือ

"เมื่อเป็นเงื่อนไขให้ใช้ If ส่วนสถานการณ์ที่เหลือให้ใช้ Whether"คุณอาจจะสนใจ Whether ใช้อย่างไร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น