09 พฤศจิกายน 2557

So be it คืออะไร และแปลว่าอะไร


เมื่อผู้พูดพูดว่า "So be it." นั้นจะหมายความว่าผู้พูดนั้นไม่เห็นด้วยกับบางสิ่ง แต่ก็จำใจยอมรับมันด้วยการยอมปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น

เราสามารถแปล "So be it." เป็นไทยได้เป็นประโยคดังต่อไปนี้ ตามแต่สถานการณ์
  • "ก็ตามใจก็แล้วกัน" 
  • "ก็แล้วแต่แล้วกัน" 
  • "ก็ปล่อยให้มันเป็นไป"
  • "ก็ช่างมัน"
  • "ก็นะ"

เช่น

ถ้าหากเธอไม่คิดที่จะฟังคำแนะนำฉันบ้างเลย ก็ตามใจเธอแล้วกัน
If you want to ignore all my advices, so be it.

ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตารางเวลาได้แล้ว ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป
If we can't change the schedule, so be it.

ถ้าหากว่าสิ่งที่ฉันทำต้องคร่าชีวิตผู้คนนับพัน ก็ช่างมัน
If what I do would cost thousands of lives, so be it.

ถ้าคุณทำดีที่สุดได้เท่านั้น ก็นะ
If that's the best you can do, so be it.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น