06 พฤศจิกายน 2557

ไม่ขนาดนั้น ภาษาอังกฤษ

เมื่อต้องการพูดว่า "ไม่ขนาดนั้น" ในภาษาอังกฤษ

ให้ใช้คำว่า "not that..."

ส่วน "..." นั้นเป็นพื้นที่ว่างสำหรับ Adjective ที่จะต้องเติมลงไป

เช่น "ไม่แย่ขนาดนั้น" 

Adjective คือ "แย่" หรือ "bad" ในภาษาอังกฤษ จึงเป็น "not that bad"


ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม

เขาไม่ได้อ้วนขนาดนั้น
He is not that fat.

หนังไม่ได้สนุกขนาดนั้น
The movie is not that entertaining.


เมื่อต้องการพูดว่า "ไม่ขนาดนั้น" เฉยๆ โดยไม่มีคำมาขยายว่า "อะไร" ที่มัน "ไม่ขนาดนั้น"

เช่น
A: คุณเล่นเปียโนเก่งมากเลย !
B: คุณชมเกินไปแล้ว ไม่ขนาดนั้นหรอก

สำหรับประโยคนี้ในภาษาไทย แทนที่จะเป็น "ไม่เก่งขนาดนั้นหรอก" เราสามารถละคำว่า "เก่ง" ได้ ประโยคนี้จึงเหลือเพียง "ไม่ขนาดนั้นหรอก"

แต่ในภาษาอังกฤษ ในส่วนของ "not that..." นี้ เราไม่สามารถละได้ ยังไงเราก็ต้องใส่คำว่า "เก่ง" (ในที่นี้คือ good) ต่อท้าย "that" อยู่ดี

A: You are an extremely skilled pianist!
B: You are too kind. I'm not that good.1 ความคิดเห็น: