08 กรกฎาคม 2557

นึกออกแล้ว ภาษาอังกฤษคืออะไร

นึกออกแล้ว
Image courtesy of  stockimages / FreeDigitalPhotos.net

     เวลาเราจะพูดว่า "นึกออกแล้ว" หรือ "ยังนึกไม่ออก" หรือ "นึกออกแล้วจะบอก" เราจะต้องพูดว่าอะไรในภาษาอังกฤษ

     มีอย่างน้อยสามคำที่ใช้กันในภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับบริบท นั่นคือ recall, come to mind, และ hit ทั้งสามคำนี้สามารถแปลเป็นไทยได้ว่า "นึกออก" แต่จะใช้กับบริบทไหนเรามาดูกันครับ

 • recall - ใช้กับสถานการณ์ที่เราสามารถจำบางสิ่งได้ เช่นจำเรื่องราวในอดีตได้ หรือว่าจำตารางเวลาของตัวเองได้ หรืออื่นๆ
      ตัวอย่างประโยค

      A: How did you meet her?
      B: I don't recall.
      A: คุณเจอเธอได้ยังไง
      B: ผมนึกไม่ออก

      I recall that I need to hand in my homework on Monday.
      ฉันนึกขึ้นได้ว่าฉันต้องส่งการบ้านวันจันทร์นี้

 • come to mind - ส่วนมากใช้กับการนึกถึงตัวเลือกหรือไอเดียดีๆ แต่ก็สามารถใช้กับบริบท"การจำได้"ได้เหมือนกับคำว่า recall
      ตัวอย่างประโยค

      A: Where should we go today?
      B: Nothing comes to mind.
      A: วันนี้เราจะไปไหนกันดี
      B: ฉันนึกไม่ออกเลย

      A: Who do you think can help us?
      B:  Jamie comes to mind.
      A: คุณว่าใครจะช่วยเราได้
      B: ฉักนึกถึงเจมี่

      He was trying to recall the right word to write. But it didn't come to his mind until she told him.
      เขาพยายามนึกคำที่จะเขียนลงไป แต่ว่าเขานึกไม่ออกซักทีจนกระทั่งเธอบอกกับเขา

 • hit - ใช้ได้ทั้งสองบริบท แต่หมายถึงว่าเรานึกออกอย่างรวดเร็ว และสิ่งที่เรานึกออกอยู่ดีๆก็ผุดขึ้นมาในหัว
      ตัวอย่างประโยค

      It suddenly hit her that she had met him before.
      จู่ๆเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเธอเคยเจอเขามาก่อน

      I was trying to solve the problem. Finally the solution hit me.
      ฉันพยายามจะแก้ปัญหา แล้วในที่สุดฉันก็ปิ๊งวิธีแก้ได้

1 ความคิดเห็น:

 1. --
  สวัสดีท่านและท่านผู้หญิง

  เราเป็นโครงสร้างสินเชื่อส่วนบุคคล
  เพื่อต่อสู้กับความยากจนและการกีดกันทางธนาคาร I
  ข้อเสนอออนไลน์:

  - สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
  - สินเชื่อบุคคล
  - สินเชื่อการเงิน
  - สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์

  และทุกอย่างตั้งแต่ 5,000 ยูโรถึง 500,000,000 ยูโร ดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย 2% ของเงินกู้ทั้งหมดและเงื่อนไขของข้อเสนอเงินกู้นั้นง่ายมาก สินเชื่อที่ร้องขอจะได้รับ ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากส่ง ข้อเสนอของฉันเป็นเรื่องจริงจัง คุณสามารถรับรู้สิ่งนี้ได้ด้วยขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามกฎหมายสำหรับการให้สินเชื่อระหว่างบุคคล

  ติดต่อบริษัทวันนี้และแจ้งให้เราทราบจำนวนเงิน
  คุณต้องการยืม

  ที่อยู่อีเมลของบริษัทคือ:
  (radickjames7@gmail.com)

  ตอบลบ