25 กรกฎาคม 2557

คำและวลีในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์บทความนี้รวบรวมคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ครับ ถ้าหากขาดคำไหนอะไรก็คอมเม้นบอกได้ครับ

 to get someone pregnant - ทำให้ someone ท้อง

       My boyfriend got another girl pregnant.
       แฟนฉันทำผู้หญิงคนอื่นท้อง

to be pregnant - ท้อง

       How long have you been pregnant? / How many months have you been pregnant? / How far along are you?
       ทั้งหมดมีความหมายว่า คุณท้องมานานเท่าไหร่แล้ว

to be xxx months pregnant with someone - ท้อง someone เป็นเวลา xxx เดือน

       At that time, my mom was six months pregnant with me.
       ในตอนนั้น แม่ท้องฉันได้หกเดือน

to give birth to someone / to deliver someone - ให้กำเนิด(คลอด) someone

       What do I need to do if I want my wife to give birth to twins?
       ถ้าหากอยากให้ภรรยาของฉันคลอดลูกแฝด ฉันจะต้องทำยังไง

       She delivered her second child yesterday.
       เธอคลอดลูกคนที่สองของเธอเมื่อวาน

to be due - กำหนดการ

       When is the baby due?
       กำหนดคลอดเมื่อไหร่(วันไหน)

       The homework is due on Monday.
       การบ้านกำหนดส่งวันจันทร์

labour - กระบวนการในการคลอดลูก

       Speeding up labour is one of the disadvantages of a hospital birth.
       การเร่งกระบวนการคลอดบุตรคือข้อเสียอย่างหนึ่งของการคลอดที่โรงพยาบาล

home birth - การคลอดลูกในบ้าน

       Is home birth dangerous?
       การคลอดลูกในบ้านมีอันตรายหรือไม่

hospital birth - การคลอดลูกที่โรงพยาบาล

       I prefer hospital birth because an immediate care is available if complications arise during a labour.
       ฉันเลือกที่จะคลอดลูกที่โรงพยาบาลดีกว่า เพราะว่าถ้าหากมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ หมอจะจัดการได้ทันท่วงที

natural birth / vaginal birth - การคลอดโดยธรรมชาติ

       You want a natural birth. But are you ready for it?
       คุณต้องการคลอดลูกธรรมชาติ แต่ว่าคุณพร้อมแล้วหรือยัง

cesarean-section / c-section - การคลอดโดยการผ่าตัด

       If you want to give birth on a certain day, you will need to schedule a c-section. 
       ถ้าคุณอยากกำหนดวันที่จะคลอดลูกได้ คุณจะต้องคลอดลูกด้วยการผ่า และทำการนัดวัน

midwife - นางพยาบาลผดุงครรภ์ / หมอตำแย

obstetrician - สูตินรีแพทย์


Image Acknowledgement:
Montse is pregnant” is copyright (c) by Alan Cleaver and made available under an Attribution-NoDerivs 2.0 license

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น