28 กรกฎาคม 2557

เถียง ภาษาอังกฤษ คืออะไร


discussion

เถียง / ถก / ทะเลาะ / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / โต้วาที / ในภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไร รวมถึงตัวอย่างประโยคในสถานการณ์จริง


Argue / Argument - คำว่า Argue เป็น Verb แปลว่าเถียง ส่วน Argument เป็น Noun แปลว่าการเถียงกัน

การนำไปใช้
Argue/Argument with someone - เถียงกับ someone       

Argue/Argument over/about something - เถียงเรื่อง something

ตัวอย่างประโยค
Jenny and Jim argued over who did the dishes.
เจนนี่กับจิมเถียงกันเรื่องใครจะเป็นคนล้างจาน

I haven't come here to argue about which movie to watch with you .
ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเถียงกับคุณว่าจะดูหนังเรื่องอะไร

She threw stuff during an argument with her boyfriend.
เธอเขวี้ยงข้าวของตอนที่เธอกับแฟนเถียงกันFight - แปลว่าต่อสู้ก็ได้ หรือแปลว่าทะเลาะกัน(มีปากเสียง)ก็ได้ ต่างกับ Argue คำว่า Fight เป็นได้ทั้ง Verb และ Noun

การนำไปใช้
Fight with someone - ทะเลาะกับ someone       

Fight over/about something - ทะเลาะเรื่อง something (ใช้ over หรือ about ก็ได้)

ตัวอย่างประโยค
We always fight over stupid things.
เราทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นประจำ

We remember that it was a big fight, but we don't remember what the fight was about.
เราจำได้ว่าเราทะเลาะกันแรงมาก แต่เราจำไม่ได้ว่าเราทะเลาะกันเรื่องอะไรDiscuss - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำว่า Discuss เป็น Verb ส่วน Discussion เป็น Noun

การนำไปใช้
Discuss/Discussion on/about something - (การ)แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ something (ใช้ on หรือ about ก็ได้)

ตัวอย่างประโยค
Maurice and I enjoyed our two-hour discussion about cutural diversity.
มอริสและฉันรู้สึกเอนจอยกับการสนทนาเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นเวลาสองชั่วโมง

Tomorrow we will discuss the project planning.
พรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการวางแผนโปรเจ็คDebate - การถกเถียงกันอย่างเป็นทางการ (โต้แย้ง / โต้วาที) Debate เป็นได้ทั้ง Verb และ Noun

การนำไปใช้
Debate on/over/about something - ถกเถียง(อย่างเป็นทางการ)เกี่ยวกับ something (ใช้ on หรือ over หรือ about ก็ได้)

ตัวอย่างประโยค 
There has been a long debate over legalizing casinos in Thailand.  
มีการถกเถียงกันมานานเรื่องการทำคาสิโนให้ถูกกฎหมายในประเทศไทย
Tomorrow our class will have a debate on whether school uniforms should be compulsory.
ในวันพรุ่งนี้ชั้นเรียนของเราจะมีการโต้วาทีในหัวข้อเครื่องแบบนักเรียนมีความจำเป็นหรือไม่Image Acknowledgement:
Talk” is copyright (c) by Karsten Bitter and made available under an Attribution-NoDerivs 2.0 license

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น