12 กรกฎาคม 2557

there is/are กับ has/have ใช้ต่างกันยังไง

     คนไทยมักสับสันการใช้ระหว่าง there is/are กับ has/have และบ่อยครั้งที่ใช้ผิดเพราะว่าทั้งสองคำมีความหมายเดียวกันนั่นก็คือ "มี" แต่ก่อนที่เราจะไปดูหลักการการใช้ภาษาอังกฤษ เราต้องมาดูก่อนว่าจริงๆแล้วคำว่า "มี" ในภาษาไทยมีแค่ความหมายเดียวรึเปล่า? คำตอบคือไม่ใช่ครับ คำว่า "มี" ในภาษาไทยมีมากกว่าหนึ่งความหมาย ถ้าหากเราเข้าใจหลักการการใช้คำว่า"มี"ในภาษาไทย จะทำให้เราเลือกใช้คำที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย ความหมายของ"มี"สามารถแยกคร่าวๆได้ดังนี้ครับ

  • มี - เมื่อสามารถหาเจ้าของได้(เจ้าของที่"มี"สิ่งนั้นๆอยู่) ในบริบทนี้จะใช้ has/have
     ตัวอย่างประโยค

     เขาไม่มีแฟน
     He does not have a girlfriend.

     ฉันมีเงินอยู่เพียง 10 บาท
     I only have 10 baht.

     เธอมีสุนัขสามตัว
     She has three dogs.

     เราทุกคนล้วนมีความสามารถ
     We all have talents.

  • มี - เมื่อไม่สามารถหาเจ้าของได้ ในบริบทนี้จะใช้ there is/are ขึ้นต้นประโยค
     ตัวอย่างประโยค

     มี 7 วันในหนึ่งสัปดาห์
     There are seven days in a week.

     สวรรค์และนรกมีจริงหรือไม่
     Are there really a heaven and a hell?

     ไม่มีใครเหมือนคุณ
     There is none like you.

     ในโลกนี้มีคนอยู่ 2 ประเภท
     In this world there are two types of people.

     มีร้านอาหารดีๆอยู่ข้างๆบนของฉัน
     There are some good restaurants next to my house.

  • มี - เมื่อสามารถหาเจ้าของได้ แต่เจ้าของไม่ใช่เจ้าของโดยตรง ในบริบทนี้ใช้ได้ทั้งสองแบบ
     ตัวอย่างประโยค

     มีปลาอยู่มากมายในทะเล / ในทะเลมีปลาอยู่มากมาย
     There are plenty of fish in the sea / The sea has plenty of fish

     ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 10 ล้านคนมาเยี่ยมชมกรุงเทพฯ /
     กรุงเทพฯมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 10 ล้านคนมาเยี่ยมชมในแต่ละปี
     There are over 10 millions visitors in Bangkok each year. /
     Bangkok has 10 millions visitors each year.

     มี 50 รัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา / ประเทศสหรัฐอเมริกามี 50 รัฐ
     There are 50 states in the U.S. / The U.S. has 50 states. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น