13 กรกฎาคม 2557

การใช้ used to/ get used to/ และ to be used to และความแตกต่าง

Used to เฉยๆแปลว่า "เคยทำ(แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว)" ส่วน To be used to และ Get used to แปลว่า "ชินหรือคุ้นเคยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง" 

ส่วนหลักการใช้และโครงสร้างประโยคได้ถูกอธิบายไว้ข้างล่างแล้ว ไปดูกันครับ


Used to 

หมายถึงเคยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นประจำในอดีต แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว ส่วนมากเมื่อใช้คำนี้ในประโยค ผู้พูดจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าเพราะอะไรถึงไม่ทำ หรือตอนนี้ทำอะไรแทน

หลักการใช้ คือใช้เหมือนเป็น Verb ตัวหนึ่ง/ ต้องตามหลังประธาน/ และอยู่หน้า Verb ช่องหนึ่ง (เพราะ Verb ที่ตามหลัง "to" ต้องเป็น Verb ช่องหนึ่ง)

โครงสร้างประโยค
Subject + used to + Verb 1

ตัวอย่างประโยค
I used to be able to drink a lot, now one shot of vodka is enough to make me dizzy.
ฉันเคยดื่มเหล้าได้มาก แต่ตอนนี้แค่วอดก้าช็อตเดียวก็พอที่จะทำให้เวียนหัวได้ 
He used to go to school by bus, but since the subway was completed, he rides the subway to school.
เขาเคยขึ้นรถบัสไปโรงเรียน แต่ตั้งแต่ที่รถไฟใต้ดินสร้างเสร็จ เขาก็นั่งรถไฟใต้ดินไปโรงเรียน 
I used to care what people thought about me, but now I care more about myself.
ฉันเคยแคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับฉัน แต่ว่าตอนนี้ฉันแคร์ตัวเองมากกว่า

NOTE
used to ไม่ได้แปลว่า "เคย" อย่างที่บางคนเข้าใจกัน เพราะการจะใช้ used to ได้ เราต้องเคยทำสิ่งนั้นเป็นประจำๆในอดีต เช่น "ตอนฉันยังเรียนอยู่ ฉันนั่งรถเมล์ไปโรงเรียน" ในกรณีนี้สามารถใช้ used to ได้ เพราะว่าฉันนั้น "นั่งรถเมล์" ไปโรงเรียนเป็นประจำในอดีต แต่ "ฉันเคยไปเที่ยวยุโรปมา 2 ครั้ง" ในกรณีนี้เราใช้ used to ไม่ได้ เพราะฉันไม่ได้ "เที่ยวยุโรป" เป็นประจำTo be used to (something or doing something) 

ใช้กับสิ่งที่เราเคยชินเพราะว่าทำหรืออยู่กับมันมานาน นำหน้าด้วย Verb to be แล้วตามด้วย "used to" ส่วนคำที่ตามหลังจะเป็นคำนามหรือเป็นคำกริยาก็ได้ แต่ถ้าเป็นคำกริยาต้องเติม ing 

โครงสร้างประโยค
Subject + Verb to be (is, am, are, etc.) + used to + Noun/V.ing   

ตัวอย่างประโยค
I have eaten spicy food since I was little, so I am used to it.
ฉันกินอาหารเผ็ดมาตั้งแต่ยังเด็ก ฉันคุ้นเคยกับมันดี 
She does not want a boyfriend, she is used to living alone.เธอไม่อยากมีแฟน เธอคุ้นเคยกับการอยู่คนเดียว
Are you used to working under pressure?
คุณคุ้นเคยกับการทำงานภายใต้ความกดดันหรือไม่
I am not used to the weather here, it's too cold.ฉันไม่ชินกับอากาศที่นี่เลย มันหนาวไปTo get used to (something or doing something) 

ใช้ในสถานการณ์ที่ต้องมี"การปรับตัว"เพื่อให้คุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆ 
เพราะว่า Get เป็น Verb จึงนำมาวางหน้าประธานได้เลย แล้วใส่ Verb ช่อง 1 ไว้ด้านหลัง (เพราะ Verb ช่อง 1 ต้องอยู่หลัง "to")

โครงสร้างประโยค
  Subject + get + used to + Noun/V.ing     
  ***** get ในโครงสร้างนี้สามารถเปลี่ยนได้ตาม Tense เช่นถ้าเป็น Past Simple ก็เปลี่ยนเป็น got หรือเป็น Present Perfect ก็ต้องเปลี่ยนเป็น have/has + got ***** 

  ตัวอย่างประโยค
  He has only been here for one week, but he is quickly getting used to spicy food here.เขาพึ่งมาอยู่นี่ได้เพียงหนึ่งอาทิตย์ แต่เขาก็เริ่มชินกับอาหารเผ็ดของที่นี่ 
  Once your body gets used to exercise, a 10-km run will not be a problem for you.เมื่อร่างกายของคุณเริ่มคุ้นเคยกับการออกกำลังกายแล้ว การวิ่งสิบกิโลก็จะไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณ 
  She needed to get used to being alone after the breakup.เธอต้องทำตัวให้ชินกับการอยู่คนเดียวหลังจากเลิกกันแล้ว 
  How long does it take to get used to a new job?การปรับตัวให้เข้ากับงานใหม่ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่
  This article tells how to get used to Windows 8.บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการทำความคุ้นเคยกับ Windows 8
  She has just learned to drive, it will be a while until she gets used to driving.เธอพึ่งจะเรียนขับรถไม่นาน ต้องใช้เวลาซักพักกว่าเธอจะคุ้นเคยกับการขับรถ


      
  แล้ว To be used to กับ Get used to แตกต่างกันยังไง ?

  จากตัวอย่างด้านบนเราจะเห็นว่าการใช้ get used to ต่างกับการใช้ to be used to อยู่เล็กน้อย 

  เมื่อเราใช้ get used to หรือ getting used to จะหมายความว่าเรากำลังปรับตัวอยู่เพื่อให้เคยชิน แต่ถ้าเราใช้ to be used to จะหมายความว่าเราเคยชินแล้วกับสิ่งนั้น

  ดูได้จากตัวอย่างประโยค 
  "เธอไม่ต้องการมีแฟน เพราะว่าเธออยู่ตัวคนเดียวจนชินแล้ว" ประโยคนี้หมายความว่าเธออยู่คนเดียวมานาน(และเคยชินแล้ว)จึงใช้ to be used to 
  She does not want a boyfriend, she is used to living alone.
  ส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งบอกว่า "เธอต้องทำตัวให้ชินกับการอยู่คนเดียวหลังจากเลิกกัน" หมายความว่าเธอกับแฟนของเธอพึ่งเลิกกัน เธอจึงต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้ชินกับการอยู่คนเดียวจึงใช้ get used to
  She needed to get used to being alone after the breakup.


  11 ความคิดเห็น:

  1. กำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เลย ขอบคุณมากนะคะ เขียนได้เข้าใจดีเลยค่ะ

   ตอบลบ
  2. เป็นประโยชน์มากๆค่ะ เขียนกระชับ เข้าใจง่ายมาก🥰👏

   ตอบลบ
  3. Clear explaination good for m.6 students

   ตอบลบ
  4. ใช้ภาษาที่ทำให้อ่านเข้าใจง่าย ขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  5. ไม่ระบุชื่อ27/8/63 00:36

   I love this! I'm absolutely clear now! Thank you for sharing.

   ตอบลบ
  6. ตอนแรกไม่เข้าใจพอมาอ่านที่นี้เข้าใจเลย

   ตอบลบ
  7. ขอบคุณครับ

   ตอบลบ