24 กรกฎาคม 2557

พระเอก ตัวร้าย และตัวประกอบ ในภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าอะไร


ตัวละคร ภาษาอังกฤษ

เราใช้หลายคำในการเรียกประเภทของตัวละครในภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถแบ่งตามหมวดหมู่ได้ดังนี้

แยกตามลักษณะนิสัยของตัวละคร
  • Hero / Good guy - ตัวดี มีความเพอร์เฟคทุกอย่าง มีคุณสมบัติของคนดีครบถ้วน เช่น มีคุณธรรม ยึดมั่นในความดี มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น ฯลฯ และถึงแม้ในภาษาอังกฤษจะแยกเป็นสองคำ คือ Hero เป็นเพศชาย ส่วน Heroine เป็นเพศหญิง แต่ในทางปฏิบัติเราควรเรียกตัวละครตัวดีเพศหญิงว่า Hero เหมือนกัน เพราะคำว่า Heroine ไม่หนักแน่นพอ เรื่องที่ว่าเพราะอะไร Heroine ถึงมีน้ำหนักไม่เท่าคำว่า Hero ถูกถกไว้อย่างน่าอ่านใน Stackexchange ฟอรั่มนี้ครับ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่ผมได้สรุปไว้แล้วในบทความนี้
  • Villain / Bad guy - ตัวร้าย 
  • Antihero - เป็นฮีโร่ที่ไม่เพอร์เฟค จะอยู่ฝังดีหรือฝั่งร้ายก็ได้ ถ้าอยู่ฝั่งดี สิ่งที่ตัวละครนี้ทำไปก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ไม่ใช่เพื่อความดีอย่างเดียว หรือวิธีการที่ตัวละครนี้ใช้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการอาจจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง ส่วนถ้าอยู่ฝั่งร้าย ถึงแม้จะทำไม่ดี แต่ก็จะมีบางมุมมองที่ทำให้คนดูต้องเห็นอกเห็นใจกับตัวละครนี้ ตัวละครแต่ละตัวจะถูกจัดว่าเป็น Antihero หรือไม่ ความจริงก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคน บางตัวละครอย่าง Batman, Robinhood, และ Wolverine ความเห็นของคนดูก็แบ่งออกเป็นครึ่งๆว่าเป็น Antihero หรือไม่เป็น ส่วนบางตัวละครที่คนดูส่วนมากเห็นด้วยว่ามีความเป็น Antihero ได้แก่ Jack Sparrow,  Severus Snape, และ Draco Malfoy


แยกตามมุมมองในเรื่อง
  • Protagonist - ตัวดำเนินเรื่องหลัก เป็นพระเอก/นางเอก ในเรื่องๆหนึ่ง เนื้อเรื่องจะต้องวนอยู่รอบตัวละครเหล่านี้ Protagonist ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวดีเสมอไป เพราะพระเอก/นางเอกอาจจะร้ายก็ได้ Protagonist เป็นคำที่ครอบคลุมตัวละครหลักทั้งเพศชายและหญิง ถ้าต้องการเจาะจงว่าเป็นตัวละครหลักเพศชาย(พระเอก) ให้เติม Male ด้านหน้าคำเป็น Male Protagonist หรือตัวละครหลักเพศหญิง(นางเอก) ให้เติม Female เป็น Female Protagonist
  • Antagonist - เป็นตัวละครหรืออุปสรรคที่ขัดขวาง Protagonist ไม่ให้ไปถึงเป้าหมาย เช่นเดียวกับ Protagonist ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวดีเสมอไป Antagonist ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวร้ายเสมอไป ตัวอย่างเช่นในหนังที่เกี่ยวกับการเดินเรือ ถ้า Protagonist คือกัปตันเรือ Antagonist ก็คือทะเลและสภาพอากาศ หรือในเรื่องที่ Protagonist เป็นโจร/อาชญากร และ Antagonist เป็นตำรวจ


 แยกตามความสำคัญของตัวละคร
  • Central character, Major character, Main character - ตัวละครหลักในเนื้อเรื่อง ส่วนมากพระเอกและเพื่อนของพระเอกในเรื่องถือว่าเป็นตัวละครหลัก
  • Supporting character, Minor character - ตัวละครรองในเนื้อเรื่อง ความจริงแล้ว Supporting character กับ Minor character มีความต่างกันอยู่บ้าง แต่นั่นปล่อยให้เป็นเรื่องของการภาพยนต์ไปครับ และส่วนมากตัวร้ายในเรื่องก็ถือว่าเป็นตัวละครรองเช่นกัน อย่างเช่น Heath Ledger ที่ได้รับรางวัลรางวัล Oscar สาขา Best Supporting Actor จากบท Joker ใน The Dark Knight
  • Extras - ตัวประกอบที่ไม่มีบท เช่น ตัวประกอบที่อยู่ฉากหลัง คนเดินไปเดินมาบนถนน คนกินข้าวในร้านอาหาร ทหารในกองทัพ คนกำลังวิ่งหนีตายจากเอเลี่ยน ฯลฯ เป็นตัวประกอบที่มีอยู่เพื่อให้ฉากในเรื่องมีความสมจริง
Image Acknowledgement:
Theater” is copyright (c) by Alan Cleaver and made available under an Attribution 2.0 license

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น