15 กรกฎาคม 2557

การใช้ either กับ neither

 
either neither ใช้ต่างกันยังไงEither แปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง(เมื่อมีให้เลือกอยู่ 2 อย่าง) นำหน้าคำนาม ใช้ร่วมกับคำว่า or

Neither แปลว่าไม่ทั้งสองอย่าง(เมื่อมีให้เลือกอยู่ 2 อย่าง) นำหน้าคำนาม ใช้ร่วมกับคำว่า nor เมื่อใช้คำว่า neither แล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนประโยคให้อยู่ในรูปปฏิเสธ เพราะคำว่า neither เป็นปฏิเสธอยู่ในตัวอยู่แล้วตัวอย่างประโยค

We will play either football or basketball in the afternoon.
เราจะเล่นฟุตบอลหรือบาสเก็ตบอลอย่างใดอย่างหนึ่งในตอนบ่าย 

We will play neither footbal nor basketball in the afternoon.
เราจะไม่เล่นทั้งฟุตบอลและบาสเก็ตบอลในตอนบ่าย

You book is either in a dining room or a living room.
หนังสือของคุณถ้าไม่อยู่ในห้องกินข้าวก็อยู่ในห้องนั่งเล่น

Your book is neither in a dining room nor a living room.
หนังสือของคุณไม่ได้อยู่ทั้งในห้องกินข้าวและห้องนั่งเล่น

He will do his homework either on Saturday or on Sunday.
ไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์เขาจะทำการบ้าน

He will do his homework neither on Saturday nor on Sunday.
เขาจะไม่ทำการบ้านทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์

------------------------------------------------------------------------

คำที่ขึ้นต้นด้วย either หรือ neither เป็นคำเอกพจน์

ตัวอย่างประโยค

Either Jim or Kim is coming here.
ไม่จิมก็คิมจะมาที่นี่

Neither of them has blonde hair.
พวกเขาทั้งคู่ไม่ได้มีผมสีบลอนด์

Either of them has blonde hair.
คนใดคนหนึ่งในพวกเขาสองคนมีผมบลอนด์

Neither Jim nor Kim is coming here.
ทั้งจิมและคิมจะไม่มาที่นี่

NOTE

มีข้อยกเว้นคือ "either of you" จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ (ในสมัยก่อน either of you เป็นเอกพจน์ แต่ปัจจุบันการใช้ verb ที่เป็นพหูพจน์กับ "either of you" เริ่มมีมากและฟังคุ้นหูมากขึ้น)

------------------------------------------------------------------------

เมื่อ either อยู่ในรูปประโยคปฏิเสธ จะมีความหมายว่า "ไม่ทั้งคู่" (ความหมายเดียวกับใช้ neither แต่รูปประโยคจะไม่เป็นปฏิเสธ)


ตัวอย่างประโยค

We will not play either football or basketball in the afternoon.
เราจะไม่เล่นทั้งฟุตบอลและบาสเก็ตบอลในตอนบ่าย

มีความหมายเดียวกับ


We will play neither footbal nor basketball in the afternoon.
เราจะไม่เล่นทั้งฟุตบอลและบาสเก็ตบอลในตอนบ่าย

NOTE

either สามารถถูกใช้ให้อยู่ในรูปประโยคปฏิเสธได้ แต่ neither ไม่สามารถอยู่ในรูปปฏิเสธได้(ดังที่กล่าวไว้ในตอนต้น)

------------------------------------------------------------------------

Either สามารถใช้ในการตอบคู่สนทนาได้ว่า "ฉันก็ไม่..เหมือนกัน" ตัวอย่างเช่น เมื่อ A พูดกับ B ว่า "ฉันไม่ชอบไอศครีม" B ไม่ชอบไอศครีมเหมือนกันจึงใช้ either ลงท้ายประโยคปฏิเสธเป็นการตอบรับว่า "ไม่ชอบเหมือนกัน"

Neither สามารถใช้ในการตอบคู่สนทนาได้ว่า "ฉันก็ไม่...เหมือนกัน" ได้เช่นเดียวกันกับ Either โดยใช้คำว่า Me neither หรือ Neither am/do I (จะเป็น am หรือ do หรืออื่นๆก็ได้ ขึ้นอยู่กับแกรมม่าของประโยค)

สามตัวอย่างต่อไปนี้มีความหมายเหมือนกันคือ A พูดว่า "ฉันไม่ชอบไอศครีม" B จึงพูดว่า "ฉันไม่ชอบไอศครีมเหมือนกัน"

A: I don't like ice cream.
B: Me neither.

A: I don't like ice cream.
B: Neither do I.

A: I don't like ice cream.
B: I don't either. หรือ I don't like ice cream either.

สามตัวอย่างต่อไปนี้มีความหมายเหมือนกันคือ A พูดว่า "ฉันไม่เหนื่อย" B จึงพูดว่า "ฉันไม่เหนื่อยเหมือนกัน"

A: I am not tired.
B: Me neither.

A: I am not tired.
B: Neither do I.

A: I am not tired.
B: I am not either. หรือ I am not tired either.


------------------------------------------------------------------------

บางครั้ง either สามารถแปลว่าทั้งคู่ได้ ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค

You can take either of these roads to go to Bangkok.
คุณสามารถใช้ถนนเส้นไหนก็ได้(ระหว่าง 2 เส้นนี้)เพื่อไปกรุงเทพฯ  

In the plane she sat in a middle seat with a fat guy on either side.
ในเครื่องบินเธอได้นั่งอยู่ที่นั่งตรงกลางโดยมีคนอ้วนนั่งอยู่ข้างเธอทั้งสองข้าง


Image courtesy of photostock/ FreeDigitalPhotos.net

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น