29 กรกฎาคม 2557

Tense ตอนที่ 1: ภาพรวม

ในบทความนี้จะอธิบายภาพรวมของ Tense ทั้งหมดในภาษาอังกฤษ แล้วค่อยๆแยกย่อยในบทความต่อไป

ก่อนเรียนเรื่อง Tense ผู้เรียนควรจะมีความรู้เรื่อง Verb ทั้ง 3 ช่องโดยเฉพาะของ V.to be และ has/have

Tense คือโครงสร้างของประโยคในภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะสื่อให้ผู้ฟังรู้ว่าผู้พูดกำลังพูดถึงกาลเวลาไหน โดยกาลเวลาหลักของ Tense ในภาษาอังกฤษมีอยู่ 3 กาลเวลา นั่นคือ อดีต(Past) ปัจจุบัน(Present) และอนาคต(Future)

กาลเวลาหลัก: Past, Present, Future

แต่ว่ามีแค่กาลเวลาหลักยังไม่พอ ยังต้องมีตัวเสริม เพื่อให้รู้ถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ในกาลเวลานั้นๆ ตัวเสริมในภาษาอังกฤษมีอยู่หลักๆ 4 ตัว

ตัวเสริม: Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous

 • Simple - พูดถึงสิ่งทั่วไปในช่วงเวลาที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจตรงกัน
 • Continuous - ใช้เมื่อต้องการจะสื่อว่ามีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้น ในช่วงเวลาที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจตรงกัน
 • Perfect - ใช้เมื่อต้องการจะสื่อว่าบางสิ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้าช่วงเวลาที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจ และได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงช่วงเวลาที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจ
 • Perfect Continuous - ความหมายค่อนข้างคล้ายกับ Perfect คือ ใช้เมื่อต้องการจะสื่อว่าบางสิ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้าช่วงเวลาที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจ และได้ดำเนินการเรื่อยมา(และกำลังกระทำอยู่)จนถึงช่วงเวลาที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจ  

       NOTE: ใน Perfect สิ่งที่กระทำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็อาจกำลังดำเนินการอยู่ได้เหมือนกับใน Perfect Continuous แค่เพียง Perfect Continuous เน้นว่า"กำลัง"กระทำอยู่มากกว่า Perfect


ช่วงเวลาที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจคืออะไร? - ก็คือกาลเวลาหลักนั่นเอง เช่น ทอมมี่คุยกับเจนถึงทริปที่ทั้งสองคนไปเที่ยวทะเลเมื่อปีก่อน ช่วงเวลาที่ทอมมี่และเจนเข้าใจตรงกันก็ คือในอดีต และเมื่อนำกาลเวลาหลัก(ในที่นี้คือ อดีต) ไปรวมกับตัวเสริม อย่างเช่น Continuous ทอมมี่และเจนก็เข้าใจว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต, หรือถ้ารวมกับ Perfect ทอมมี่และเจนก็เข้าใจว่ากำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าอดีตตอนนั้น และดำเนินการเรื่อยมาจนถึงอดีตตอนนั้น เป็นต้น

เพราะฉะนั้น เมื่อนำกาลเวลาหลักมาบวกกับตัวเสริม เราจะได้ Tense ทั้ง 12 ในภาษาอังกฤษ:

 • Present Simple - พูดถึงสิ่งทั่วไปในปัจจุบัน
 • Past Simple - พูดถึงสิ่งทั่วไปในอดีต
 • Future Simple - พูดถึงสิ่งทั่วไปในอนาคต
 • Present Continuous - ใช้เมื่อต้องการจะสื่อว่ามีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
 • Past Continuous - ใช้เมื่อต้องการจะสื่อว่ามีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นในอดีต
 • Future Continuous - ใช้เมื่อต้องการจะสื่อว่ามีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นในอนาคต
 • Present Perfect - ใช้เมื่อต้องการจะสื่อว่าบางสิ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้าปัจจุบัน และได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 • Past Perfect - ใช้เมื่อต้องการจะสื่อว่าบางสิ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้าอดีตที่กำลังพูดถึง และได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงอดีตที่กำลังพูดถึงหรือหยุดไปก่อนหน้านั้นแล้ว (Past Perfect พิเศษกว่า Perfect อื่นๆ เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะดำเนินการเรื่อยมาหรือหยุดไปแล้วก็ได้ ส่วน Perfect อื่นๆ สิ่งนั้นยังดำเนินการเรื่อยมาจนถึงเวลาที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจตรงกัน)
 • Future Perfect - ใช้เมื่อต้องการจะสื่อว่าบางสิ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้าอนาคตที่กำลังพูดถึง และได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงตอนอนาคตที่กำลังพูดถึง
 • Present Perfect Continuous - ใช้เมื่อต้องการจะสื่อว่าบางสิ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้าปัจจุบัน และได้ดำเนินการเรื่อยมา(และกำลังกระทำอยู่)จนถึงปัจจุบัน
 • Past Perfect Continuous - ใช้เมื่อต้องการจะสื่อว่าบางสิ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้าอดีตที่กำลังพูดถึง และได้ดำเนินการเรื่อยมา(และกำลังกระทำอยู่)จนถึงตอนอดีตที่กำลังพูดถึง
 • Future Perfect Continuous - ใช้เมื่อต้องการจะสื่อว่าบางสิ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้าอนาคตที่กำลังพูดถึง และได้ดำเนินการเรื่อยมา(และกำลังกระทำอยู่)จนถึงตอนอนาคตที่กำลังพูดถึง

1 ความคิดเห็น:

 1. --
  สวัสดีท่านและท่านผู้หญิง

  เราเป็นโครงสร้างสินเชื่อส่วนบุคคล
  เพื่อต่อสู้กับความยากจนและการกีดกันทางธนาคาร I
  ข้อเสนอออนไลน์:

  - สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
  - สินเชื่อบุคคล
  - สินเชื่อการเงิน
  - สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์

  และทุกอย่างตั้งแต่ 5,000 ยูโรถึง 500,000,000 ยูโร ดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย 2% ของเงินกู้ทั้งหมดและเงื่อนไขของข้อเสนอเงินกู้นั้นง่ายมาก สินเชื่อที่ร้องขอจะได้รับ ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากส่ง ข้อเสนอของฉันเป็นเรื่องจริงจัง คุณสามารถรับรู้สิ่งนี้ได้ด้วยขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามกฎหมายสำหรับการให้สินเชื่อระหว่างบุคคล

  ติดต่อบริษัทวันนี้และแจ้งให้เราทราบจำนวนเงิน
  คุณต้องการยืม

  ที่อยู่อีเมลของบริษัทคือ:
  (radickjames7@gmail.com)

  ตอบลบ