16 กรกฎาคม 2557

ต่อแถว หรือ แทรกแถว ภาษาอังกฤษคืออะไรในบทความนี้ผมได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการต่อแถว และการแทรกแถว พร้อมทั้งตัวอย่างประโยค ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน เชิญศึกษากันได้เลยครับ

line - แถว(อเมริกัน)

       We went to the cinema and saw a very long line.
       เราไปที่โรงหนังแล้วเห็นแถวยาวมาก

queue - แถว(อังกฤษ)

       Different queues in a supermarket are handled at different speeds.
       แถวแต่ละแถวในซุปเปอร์มาเก็ตถูกจัดการด้วยความเร็วไม่เท่ากัน

physical queue - แถวที่ต้องไปยืนต่อ

virtual queue - แถวที่ไม่ต้องไปยืนต่อ เช่น ใช้บัตรคิว

wait in line - ต่อแถว(อเมริกัน ยกเว้น นิวยอร์ค)

       To apply for and get a visa, usually one must wait in line.
       ปกติแล้วเราต้องต่อแถวเพื่อทำวีซ่า

wait on line - ต่อแถว(ใช้เฉพาะในนิวยอร์ค)

queue - ต่อแถว(อังกฤษ)

       Many people queue to get into The Louvre.
       มีคนต่อแถวหลายคนเพื่อเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

cut in line - แทรกแถว(อเมริกัน)

       People here often cut in line.
       คนที่นี่ปกติจะชอบแทรกแถว

jume the queue แทรกแถว(อังกฤษ)

       Don't jump the queue.
       อย่าแทรกแถว

cut in front of someone (in line) - แทรก someone ในแถว(อเมริกัน)

       Why do you cut in front of me?
       ทำไมคุณถึงแทรกฉัน

jump the queue in front of someone - แทรก someone ในแถว(อังกฤษ)

jump to the front of the queue - แทรกแถวโดยไปหน้าสุด(อังกฤษ)

line cutter- คนที่แทรกแถว(อเมริกัน)

       Do you challenge line cutters?
       คุณจะต่อว่าคนที่มาแทรกแถวหรือไม่?

queue jumper - คนที่แทรกแถว(อังกฤษ)

       Why isn't anyone doing anything about this queue jumper?
       ทำไมถึงไม่มีใครทำอะไรกับคนที่แทรกแถวคนนี้เลย

save a place - จองที่ 

       He saved a place for his friends.
       เขาจองที่ให้เพื่อนๆของเขา


Image Acknowledgement:
the queue” is copyright (c) marfis75 and made available under a Attribution-Share Alike 2.0 license

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น