09 กรกฎาคม 2557

ขอ ภาษาอังกฤษ คืออะไร


ขอ
Image courtesy of  tungphoto/ FreeDigitalPhotos.net

 
     บางครั้งที่เราสับสนกับภาษาอังกฤษ และไม่รู้ว่าทำไมบางทีเราใช้คำไทยคำเดียวกัน แต่ดันต้องใช้คำภาษาอังกฤษคนละคำกัน นั่นอาจเป็นเพราะว่าคำไทยคำนั้นความจริงแล้วมีหลายความหมายหรือใช้ได้ในบริบทที่ต่างกัน แต่เราไม่รู้หรือไม่ได้สังเกตเพราะเราพูดมันอยู่ทุกวัน

     คำว่า"ขอ"ในภาษาไทยก็เช่นกัน คำว่า"ขอ"ใช้ได้ในสถานการณ์มากกว่าหนึ่งสถานการณ์ในภาษาไทย แต่ในภาษาอังกฤษเราต้องใช้คำต่างกัน วันนี้เราจะมาดูการใช้"ขอ"ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันครับ

  • ขอ - เมื่อผู้พูดมีเจตนาที่จะ"ขอการยินยอม"บางอย่างจากคู่สนทนาในขณะนั้น ในบริบทนี้จะไม่มีคำตายตัว จะเป็นคำว่า Can, Could, หรือ May ก็ได้ โดยรูปแบบประโยคจะเป็น "Can I... ?", "Could I...?", และ "May I...?"

     ตัวอย่างประโยค
ขอยืมหนังสือได้มั้ย
Could I borrow your book?

ขอกินช็อกโกแลตชิ้นนี้ได้มั้ย
Could I have this piece of chocolate?

ขออนุญาติไปห้องน้ำได้มั้ยครับ
May I go to the toilet?

วันนี้หนูขอไป(เที่ยว)ห้างกับเพื่อนได้มั้ย
Can I go to the shopping mall with friends today?

  • ขอ - เมื่อการพูดเป็นการ"บอกเล่าถึงการขอการยินยอม" แต่ผู้พูดไม่ได้มีเจตนาจะขอการยินยอมจากคู่สนทนาในขณะนั้น ในกรณีนี้จะใช้คำในภาษาอังกฤษว่า "ask"

     ตัวอย่างประโยค
เขาขอยืมหนังสือจากเธอ
He asked her if he could borrow her book.

ฉันขอเขากินช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น
I asked him if I could have a piece of chocolate.

นักเรียนขออนุญาติคุณครูไปเข้าห้องน้ำ
A student asked permission from a teacher to go to the toilet.

ถ้าหนูจะออกไปข้างนอก หนูต้องขอแม่(ฉัน)ก่อน
If you want to go outside, you have to ask me first.

* permission - การยินยอม/การอนุญาติ

  • ขอมากไป - ไม่ได้หมายความว่าขอบ่อยครั้งเพื่อให้ได้รับการยินยอม แต่หมายความว่า"ต้องการอะไรจากคนๆหนึ่งมากไป" แม้ความหมายของ"ขอ"ในบริบทนี้ จะมีความต่างกับ "ขอ" ในข้อที่แล้วในภาษาไทย แต่ในภาษาอังกฤษก็ยังใช้คำว่า "ask" เหมือนเดิม โดยเติมคำว่า"มากไป"ลงท้ายเช่นเดียวกับในภาษาไทยเป็น "ask too much (of someone)"

     ตัวอย่างประโยค
ฉันรักเธอไม่พอหรือเธอขอมากไป
I don't love you enough, or you are asking too much (of me)?


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น