26 กรกฎาคม 2557

Envy กับ Jealous ต่างกันยังไง

jealousy

ความจริงแล้วก่อนหน้านี้ envy หมายถึงอิจฉา ส่วน jealous หมายถึงหึงหวง แต่ปัจจุบัน jealous ถูกใช้ได้ทั้ง 2 กรณี คือจะหมายถึงหึงหวงหรืออิจฉาก็ได้ แต่นอกจากรู้ความแตกต่างแล้ว ก็ต้องรู้วิธีการใช้งานด้วย เรามาดูตัวอย่างการใช้ envy และ jealous ในประโยคในรูปของ noun, verb, และ adjective กันครับ

Verb
  • envy - จะเป็น "envy someone" เฉยๆ หรือเป็น "envy someone something" ก็ได้
       I envy you, your life is full of adventure.
       ฉันอิจฉานายจัง ชีวิตของนายเต็มไปด้วยการผจญภัย

       She envies Susan her cute boyfriend.
       เธออิจฉาที่ซูซานมีแฟนหล่อ

       Mike envies Tommy his brand new car. 
       ไมค์อิจฉาที่ทอมมี่มีรถคันใหม่

  • ไม่มี Verb สำหรับ jealous

Noun
  • envy
       She watched the two girls under an umbrella with envy.
       เธอมองเด็กหญิงสองคนที่ถือร่มอยู่ด้วยความอิจฉา

  • jealousy
       Jealousy is caused by low self-esteem.
       ความอิจฉาเกิดจากการมีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำ


Adjective
  • envious - ใช้ "envious of someone/something" เช่นถ้าอิจฉาอเล็กซ์ ใช้ envious of Alex หรือถ้าอิจฉาที่รถของอเล็กซ์ ใช้ envious of Alex's car
       We are envious of her success.
       เราอิจฉาความสำเร็จของเธอ

       I have to admit, I feel a bit envious hearing about all the fun you guys had last weekend.
       ฉันต้องยอมรับว่ารู้สึกอิจฉาหน่อยๆหลังจากได้ฟังเรื่องสนุกๆของพวกเธอเมื่อสุดสัปดาห์ก่อน

  • jealous - ใช้ "jealous of someone/something" เช่นถ้าอิจฉาอเล็กซ์ ใช้ jealous of Alex หรือถ้าอิจฉาที่รถของอเล็กซ์ ใช้ jealous of Alex's car
       อิจฉา

       A: We will go to Thailand on our next vacation.
       B: Really? I'm jealous!
       A: หยุดยาวรอบหน้าเราจะไปเที่ยวประเทศไทย
       B: จริงหรอ? อิจฉาจัง!

       Michael is jealous of Sam, he is better than him at everything.
       ไมเคิลอิจฉาแซม แซมเก่งกว่าไมเคิลในทุกๆด้าน

       หึงหวง
       
       He talks to another girl to make her jealous.
       เขาคุยกับผู้หญิงคนอื่นเพื่อที่จะทำให้เธอหึง

       She gets jealous when her boyfriend hangs out with friends.
       เธอจะหึงแฟนเธอเมื่อเขาไปกับเพื่อนคนอื่นๆ

       I have a jealous boyfriend. What should I do?
       ฉันมีแฟนขี้หึง ฉันต้องทำยังไงดี

       ไม่จำเป็นต้องหึงหวงกับคนรักอย่างเดียว

       Have you ever felt jealous when your friend had other friends?
       คุณเคยรู้สึกหวงเพื่อนเวลาเพื่อนไปมีเพื่อนใหม่บ้างมั้ย


Image Acknowledgement:
Jealousy” is copyright (c) by Ktoine and made available under an Attribution-ShareAlike 2.0 license

1 ความคิดเห็น: