19 กรกฎาคม 2557

"น้อย" ในภาษาอังกฤษ มีคำว่าอะไรบ้างนอกจาก little / a few


หลังจากที่ผมเขียนว่ามีคำอะไรบ้างที่แปลว่า มาก ในภาษาอังกฤษนอกจาก many คราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะเลือกใช้คำอะไรได้บ้างที่แปลว่า "น้อย" นอกจากคำว่า little หรือ a few ในการ writing เพื่อทำให้ประโยคของเรามีความสวยงามขึ้นนะครับ


a small number of - แปลว่าน้อย ใช้ได้กับนามนับได้

       Only a small number of students came to the school on the day after the exam.
       มีนักเรียนไม่กี่คนที่มาโรงเรียนหลังจากสอบเสร็จ

a small amount of - แปลว่าน้อย ใช้ได้กับนามนับไม่ได้

       Peter is a lightweight drinker. He can drink only a small amount of alcohol.
       ปีเตอร์เป็นคนคออ่อน เขาดื่มเหล้าได้ไม่มาก

a bit of / a little bit of - แปลว่าน้อย ใช้กับนามนับไม่ได้ ส่วนมากไม่ได้มีความหมายในเชิงลบ อารมณ์คล้ายๆกับคำว่า "นิดนึง" ในภาษาไทย

       David gave his dog a bit of bread.
       เดวิดให้ขนมปังชิ้นเล็กๆให้หมาของเขากิน

       There is a bit of truth in every joke.
       ในทุกๆมุขตลกมีจะเรื่องจริงผสมอยู่บ้างเล็กน้อย

a handful - แปลว่าน้อย ใช้ได้กับทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้ ถ้าหากเป็นนามนับได้จะเป็นเอกพจน์ แต่ถ้าหากเป็นนามนับไม่ได้จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้

       There were a handful of people who joined our club. / There was a handful of people who joined our club.
       มีคนเพียงไม่กี่คนที่เข้าร่วมชมรมของพวกเรา

       We have a handful of food left.
       เรามีอาหารเหลือไม่มาก

not many - แปลว่าไม่มาก

limited - แปลว่ามีจำกัด ใช้ได้กับทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้

       We have limited time on earth.
       เรามีเวลาจำกัดในโลกใบนี้

insufficient - แปลว่ามีไม่เพียงพอ ใช้ได้กับทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้

       There is insufficient space on your device.
       อุปกรณ์ของคุณมีพื้นที่(หน่วยความจำ)ไม่เพียงพอ

lack of - แปลว่าขาดแคลนหรือไม่เพียงพอ ใช้ได้กับทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้

       A lack of sleep could make you sick.
       การนอนไม่เพียงพออาจทำให้คุณป่วยได้

a shortage of - แปลว่าขาดแคลน ใช้ได้กับทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้ ต่างกับคำว่า lack of ตรงที่คำนี้จะใช้กับการขาดแคลนสิ่งที่ต้องใช้ เช่น เสบียง น้ำ อาหาร เงินทุน แรงงานคน อาวุธ กระสุนปืน เป็นต้น ส่วน lack of มีความหมายที่ครอบคลุมกว่า ใช้กับการขาดสิ่งที่ต้องใช้ และใช้กับสิ่งอื่นๆได้ด้วย รวมถึงสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น นอนไม่เพียงพอ ขาดความเป็นส่วนตัว ขาดความมั่นใจ เป็นต้น

       A shortage of doctors is threatening this country.
       ปัญหาแพทย์ขาดแคลนกำลังลุกลามประเทศนี้

barely / only - แปลว่าเท่านั้น ใช้ได้ทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้


       This town has barely/only 100 people living in.
       เมืองนี้มีคนอยู่เพียงแค่ 100 คนเท่านั้น

hardly any - แปลว่าน้อยมากๆ ใช้ได้ทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้

       There was hardly any traffic on this road yesterday.
       เมื่อวานนี้มีการจราจรน้อยมาก(รถโล่งมาก)


Image Acknowledgement:
oh dear.. save water!” is copyright (c) Vinoth Chandar and made available under an Attribution 2.0 license

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น