07 ตุลาคม 2557

ลำดับการวางคำ Adjective (Order of Adjectives)


เมื่อต้องใช้ Adjective มากกว่าหนึ่งคำขึ้นไปเพื่ออธิบายคำนาม เราจึงต้องเขียนคำที่เป็น Adjective ติดกัน แต่จะใช้คำไหนขึ้นก่อนและคำไหนอยู่หลัง? 

ความจริงแล้วไม่มีกฎตายตัวในการวางลำดับ Adjective เพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าถูกหรือผิด การวางลำดับ Adjective เป็นเรื่องของความคุ้นเคยมากกว่า ว่าปกติแล้วเวลาจะพูดกันเจ้าของภาษาส่วนใหญ่เค้าวางลำดับ Adjective อย่างไร เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของฟังแล้วจะแปลกๆหรือไม่มากกว่าถูกกับผิด

ไกด์ของลำดับ Adjective ด้านล่างนี้จึงไม่ใช่กฎตายตัว บางครั้งเจ้าของภาษาก็เปลี่ยนลำดับของ Adjective เองเมื่อต้องการเน้น Adjective บางคำ โดยคำที่ต้องการเน้นจะอยู่ด้านหลัง เช่น the horrible big fierce dog ถ้าหากวางลำดับตามไกด์จะได้เป็น the horrible fierce big dog แต่เมื่อต้องการเน้นคำว่า fierce ที่แปลว่าดุ ก็เปลี่ยนลำดับกลายเป็น the horrible big fierce dog ได้

ไกด์เรียงลำดับตั้งแต่ 1 ถึง 7 โดย Adjective ของข้อเลขน้อยจะมาก่อนข้อเลขมาก

1. Determiner - คำที่ไว้ใช้บอกจำนวนหรือแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น a, an, the, five, her, our, those, that, several, many, some

2. General Observation - ความคิดเห็นของผู้พูดแบบไม่เจาะจง (Adjective ที่สามารถใช้อธิบายคำนามไหนก็ได้) เช่น good, bad, nice, important

3. Specific Observation/Opinion - ความคิดเห็นของผู้พูดแบบเจาะจง(Adjective ที่ใช้กับคำนามที่เจาะจง) เช่น delicious(ใช้กับอาหาร), friendly(ใช้กับสิ่งมีชีวิต), comfortable(ใช้กับสถานที่หรือเฟอร์นิเจอร์) 

4. Physical Description - ลักษณะทางกายภาพของสิ่งของ

    4.1 Size - ขนาด เช่น big, small

    4.2 Shape - รูปร่าง เช่น short, long, square

    4.3 Age - อายุ เช่น old, young

    4.4 Color - สี เช่น red, orange

5. Origin - ต้นกำเนิดของสิ่งนั้น ส่วนมากจะเป็นชื่อประเทศ เช่น Thai, Japanese, Chinese

6. Material - วัสดุที่ใช้ทำ เช่น wool, wooden, steel

7. Qualifier/Purpose - วัตถุประสงค์ของสิ่งของ เช่น badminton court, washing machine, racing car


1 ความคิดเห็น:

 1. --
  สวัสดีท่านและท่านผู้หญิง

  เราเป็นโครงสร้างสินเชื่อส่วนบุคคล
  เพื่อต่อสู้กับความยากจนและการกีดกันทางธนาคาร I
  ข้อเสนอออนไลน์:

  - สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์
  - สินเชื่อบุคคล
  - สินเชื่อการเงิน
  - สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์

  และทุกอย่างตั้งแต่ 5,000 ยูโรถึง 500,000,000 ยูโร ดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย 2% ของเงินกู้ทั้งหมดและเงื่อนไขของข้อเสนอเงินกู้นั้นง่ายมาก สินเชื่อที่ร้องขอจะได้รับ ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากส่ง ข้อเสนอของฉันเป็นเรื่องจริงจัง คุณสามารถรับรู้สิ่งนี้ได้ด้วยขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามกฎหมายสำหรับการให้สินเชื่อระหว่างบุคคล

  ติดต่อบริษัทวันนี้และแจ้งให้เราทราบจำนวนเงิน
  คุณต้องการยืม

  ที่อยู่อีเมลของบริษัทคือ:
  (radickjames7@gmail.com)

  ตอบลบ