18 ตุลาคม 2557

คำว่า Hero สามารถรวมถึงเพศหญิงได้หรือไม่


ถึงแม้ว่าจะมีสองคำที่แบ่งเพศอย่างชัดเจน นั่นคือ Hero เป็นเพศชาย ส่วน Heroine เป็นเพศหญิง แต่ในบาง Usage (การใช้งาน) แล้ว เราควรจะใช้ Hero เรียกคนที่เป็นเพศหญิงแทนคำว่า Heroine

เป็นเพราะอะไร? เรามาดูตัวอย่างกันครับ

สมมติ ถ้าจะแปลประโยคด้านล่างนี้เป็นภาษาอังกฤษ
"อองซานซูจีถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง"

ดูคำที่ขีดเส้นใต้ให้ดีๆครับ เมื่ออองซานซูจีถูกจัดว่าเป็น "หนึ่งในฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด" ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องหมายรวมไปถึงฮีโร่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิง ดังนั้นในกรณีที่เราต้องเลือกใช้คำในภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิง แต่ในภาษาอังกฤษดันมีคำให้เราเลือกแค่สองคำคือไม่เพศชายก็เพศหญิง ไม่มีคำกลางๆให้เลือก ในกรณีนี้คำที่เป็นเพศชายจะถูกใช้เพื่อเป็นคำที่ครอบคลุมทั้งสองเพศ ดังนั้นเราต้องเลือกใช้คำเพศชายครับ

พูดง่ายๆก็คือ คำที่ใช้เป็นเพศชายจะมีความหมายกว้างกว่าคำที่ใช้เป็นเพศหญิง นอกจากจะหมายถึงเพศชายแล้ว ในบางกรณียังครอบคลุมทั้งสองเพศด้วย

ดังนั้นต้องเขียนประโยคภาษาอังกฤษเป็น
Aung San Suu Kyi is regarded as one of the greatest heroes.


แต่สมมติว่าในทางกลับกัน เราใช้ Heroine แทน Hero
Aung San Suu Kyi is regarded as one of the greatest heroines.
ความหมายของฮีโร่จะครอบคลุมแค่เฉพาะฮีโร่ที่เป็นเพศหญิงเท่านั้น ซึ่งทำให้ความหมายดูเบาลงกว่ามาก

"อองซานซูจีถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่(เฉพาะเพศหญิง)ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง"


นอกจาก Hero กับ Heroine แล้ว หลักการนี้ยังรวมถึงชุดคำอื่นๆที่ต้องแบ่งเพศเช่นเดียวกัน

เช่น

Man และ Woman 

ผู้ชาย และ ผู้หญิง แต่ในบางครั้ง Men ก็รวมถึงคนทุกคนไม่จำกัดเพศ

ตัวอย่างประโยค
All men are created equal.
คนทุกคนถูกสร้างมาให้เท่าเทียมกัน

ถ้าหากเปลี่ยนไปใช้ Woman
All women are created equal.
ผู้หญิงทุกคนถูกสร้างมาให้เท่าเทียมกัน ??


Stateman และ Statewoman 

รัฐบุรุษ และ ***รัฐสตรี แต่ในบางครั้ง Stateman ก็รวมถึงทุกคนไม่จำกัดเพศ

ตัวอย่างประโยค
Margaret Thatcher was among the most prominent statesmen of her time.
มากาเร็ต แทชเชอร์ เป็นหนึ่งในรัฐบุรุษและรัฐสตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคของเธอ

เมื่อเปลี่ยนไปใช้ Statewoman
Margaret Thatcher was among the most prominent stateswomen of her time.
มากาเร็ต แทชเชอร์ เป็นหนึ่งในรัฐสตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคของเธอ

*** คำว่า "รัฐสตรี" ความจริงแล้วไม่ได้ถูกบัญญติไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีเพียงคำว่า "รัฐบุรุษ" ที่ถูกบัญญัติไว้ แต่เพื่อให้เข้าใจตัวอย่างของ Statesman และ Stateswoman ผมจึงบัญญัติคำนี้ขึ้นมาเอง
Source: StackExchange

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น