21 ตุลาคม 2557

Thou คืออะไร และแปลว่าอะไร


Thou (ธาว) แปลว่า You หรือ "คุณ" นั่นเอง แต่ว่าในปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว มีเพียงแค่ในไบเบิล บทกวี และบางพื้นที่เท่านั้นที่ยังใช้คำนี้อยู่


ความเป็นมา

ในอดีตไม่ได้มีคำว่า You แค่คำเดียวที่แปลว่า "คุณ"

นอกจากคำว่า You แล้วยังมีคำอื่นๆอีก นั่นคือ Ye, Thou, และ Thee

โดยในช่วงหนึ่งของอดีต หลักการใช้เป็นแบบนี้ครับ
Thou และ Thee ใช้สำหรับ "คุณ" ที่เป็นเอกพจน์ โดย Thou ใช้เมื่อ "คุณ" เป็นประธาน ส่วน Thee ใช้เมื่อ "คุณ" เป็นกรรม

Ye และ You ใช้สำหรับ "คุณ" ที่เป็นพหูพจน์ โดย Ye ใช้เมื่อ "คุณ" เป็นประธาน ส่วน You ใช้เมื่อ "คุณ" เป็นกรรม
แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลักการใช้ก็เปลี่ยนไปเหมือนที่ตอนนี้คำว่า Thou ไม่ได้ถูกใช้แล้ว เช่น ในศตวรรษที่ 15 You ถูกเปลี่ยนมาใช้เป็น "คุณ" ที่เป็นประธานทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ส่วน Ye ถูกใช้เป็น "คุณ" ที่เป็นกรรมทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ นอกจากนี้ในช่วงนี้ You ยังเป็นคำสุภาพที่ใช้เรียก "คุณ" กับผู้ที่ต้องให้ความเคารพ ส่วน Thou เป็นคำที่ใช้เรียก "คุณ" กับคนที่มีความสนิทสนม (ทำนองเดียวกับ Vous และ Tu ในภาษาฝรั่งเศส)

ซึ่งเป็นที่น่าคิดดีนะครับ คำว่า Thou ในสมัยก่อนใช้เรียกกับคนที่สนิทสนม แต่ถ้าเป็นสมัยนี้เราไปใช้คำนี้กับใครแล้วคงฟังดูโบราณและเป็นทางการไปเลย

ส่วนสาเหตุของการเลิกใช้นั้นไม่มีใครรู้ครับ  

Albert C. Baugh ผู้เขียนหนังสือ History of the English language (ความเป็นมาของภาษาอังกฤษ) หนังสือที่เคยถูกใช้เป็นแบบเรียนของนักศึกษาชาวอเมริกันทุกคน ได้แต่สันนิษฐานเพียงว่าอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของฝรั่งเศส

ในเว็บไซท์ดิกของอ๊อกฟอร์ดก็ไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุ
"During the 14th century you began to replace ye1, thou1, and thee; by the 17th century it had become the ordinary second person pronoun for any number and case."

"ในช่วงศตวรรษที่ 14 คำว่า You เริ่มที่จะถูกใช้แทนที่คำว่า Ye, Thou, และ Thee ต่อมาในศตวรรษที่ 17 คำว่า you ก็กลายเป็นคำหลักสำหรับเรียกสรรพนามบุรุษที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์หรือกรณีใดๆ"หลักการใช้เบื้องต้น


Thou หมายถึง You (ประธาน)

Thee หมายถึง You (กรรม)

Thy หมายถึง Your

Thine หมายถึง Yours

Thyself หมายถึง Yourself


เมื่อต้องการใช้ Present Simple Tense ต้องผัน Verb ด้วยการเติม t หรือ est 

เช่น

Thou art worthy. = You are worthy.

Thou goest home this night to thy home of winter. = You go home this night to your home of winter.


แต่เมื่อต้องใช้ Past Simple Tense ให้วาง Didst นำหน้าแล้วเติม Verb ช่อง 1 ตามปกติ

เช่น

Thou didst leave thy throne. = You left your throne.

Sacrifice and offering thou didst not desire. = Sacrifice and offering you did not desire.บางพื้นที่ที่ยังใช้ Thou อยู่

อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ( Yorkshire, Lancashire, และ Midlands )

Yorkshire

Lancashire

Midlands
การอ่านออกเสียง
Sources:
Yorkshire UK 1851 locator map” is copyright (c) by Dr Greg, Nilfanion, and MRSC, and made available under an  Attribution-ShareAlike 3.0 License
Lancashire UK locator map 2010” is copyright (c) by Nilfanion, and made available under an  Attribution-ShareAlike 3.0 License
EnglandGovernmentMidlands” is copyright (c) by Morwen, and made available under an  Attribution-ShareAlike 3.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น