28 สิงหาคม 2557

Lie กับ Lay ต่างกันยังไง


Lie กับ Lay


Lie กับ Lay ต่างกันยังไง

ความต่างของ Lie กับ Lay มีรูปแบบเหมือนกันกับความต่างของ Rise กับ Raise นั่นคือ

Lie - นอนลงด้วยตัวเอง
Lay - ทำให้สิ่งอื่นนอนลง (วาง)

อีกจุดนึงที่ทำให้สับสนก็คือ Verb ช่อง 2 และ 3 ของสองคำนี้

โดย Lie มี ช่อง 2 และ 3 คือ

Lay และ Lain ตามลำดับ

ส่วนทั้งช่อง 2 และ 3 ของ Lay คือ

Laid

จะเห็นว่าช่อง 2 ของ Lie คือ Lay แปลว่า "นอนลงด้วยตัวเอง" ซึ่งคือคนละคำกับ Lay ที่เป็นช่อง 1 และมีช่อง 2 และ 3 เป็น Laid ที่แปลว่า "ทำให้สิ่งอื่นนอนลง(วาง)"

วิธีการใช้ง่ายๆคือ ถ้าเกิดว่าประธานของประโยคนั้นเป็นสิ่งที่นอนลงเองให้ใช้ Lie ส่วนถ้าเกิดว่าประธานของประโยคนั้นทำให้กรรมของประโยคนอนลง ก็ให้ใช้ Lay


ตัวอย่าง Lie

ฉันนอนลงบนเตียง

I lie on the bed.


หนังสือ(นอน)อยู่บนโต๊ะ
The books lay on the table.


ปัญหาของฉัน(นอนอยู่ในเรื่องของ)การบริหารเวลา

My problem lies in managing time.


ตัวอย่าง Lay

วางอาวุธลง แล้วยกมือขึ้น

Lay down your weapon and stand up with your hands in the air.


คุณรู้วิธีการปูพรมมั้ย

Do you know how to lay carpet?


ดูนั่น! แม่ไก่กำลังออกไข่ (วางไข่)

Look! This hen is laying eggs.looking correctly” is copyright (c) by Spirit-Fire and made available under an Attribution 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น