06 สิงหาคม 2557

Tense ตอนที่ 8: Simple


ในบทนี้จะอธิบายโครงสร้างและความหมายของ Simple อย่างง่ายๆ

โครงสร้างของ Simple

กาลเวลาหลัก

Present: Subject + Verb 1

Past: Subject + Verb 2

Future: Subject + will / to be going to + base form of verb

ตัวเสริม

Simple ไม่มีรูปแบบพิเศษ

ดังนั้น

Present Simple: Subject + Verb 1

Past Simple: Subject + Verb 2

Future Simple: Subject + will / to be going to + base form of verb

ความหมายของ Simple

Simple โดยปกติหมายถึงการพูดถึงเรื่องทั่วๆไป โดยไม่มีการแต่งเติมในเรื่องของระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนอย่าง Continuous และ Perfect เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการพูดถึงเรื่องทั่วไปใน อดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต โดยไม่ต้องการแต่งเติมมุมมองใดๆ เราจึงใช้ Simple

หรือสามารถพูดอีกแง่หนึ่งว่า เมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ 3 ตัวเสริมที่เหลือ ให้เราใช้ Simple ได้ในทุกกรณี

ตัวอย่างประโยค

Past Simple

We had a dinner yesterday. It was a great time.
เรากินมื้อเย็นเมื่อวานนี้ มันเป็นเวลาที่ดี

She didn't show up for the date.
เธอเบี้ยวนัดเดท

Things didn't go so well during a project presentation this morning.
การนำเสนอโปรเจคเมื่อเช้านี้ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไรนัก

As soon as I got home, it started to rain heavily.
หลังจากที่ฉันมาถึงบ้านไม่นาน ฝนก็ตกหนัก

When I was little, I thought that Doraemon was real.
ตอนฉันยังเด็กๆ ฉันคิดว่าโดราเอมอนมีจริง


Present Simple

What do you do when a girl doesn't show up for a date.
คุณจะทำอย่างไรเมื่อสาวเบี้ยวนัดเดท

I like dogs.
ฉันชอบหมา

Do you prefer day or night?
คุณชอบเวลากลางวันหรือเวลากลางคืน

Do you smoke?
คุณสูบบุหรี่มั้ย

Why do we dream?
ทำไมเราถึงฝัน

Please have a seat.
เชิญนั่ง

Show your id card please.
กรุณาแสดงบัตรประจำตัว


Future Simple

We will not surrender.
เราจะไม่ยอมแพ้

I will tell you my secret.
ฉันจะบอกความลับของฉันให้คุณฟัง

This video will blow your mind.
คลิปวิดิโอนี้จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจ

I will do my best.
ฉันจะทำให้เต็มที่

Will you go out tonight?
นายจะออกไปเที่ยวข้างนอกมั้ยคืนนี้studying in math class” is copyright (c) by woodleywonderworks and made available under an Attribution 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น