22 สิงหาคม 2557

Rise กับ Raise ต่างกันยังไง


rise-vs-raise

Rise กับ Raise ต่างกันยังไง

Rise - สูงขึ้นด้วยตัวเอง 
Raise - ทำให้สิ่งอื่นสูงขึ้น

ทั้งนี้ในประโยคที่ใช้ Rise สิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องสูงขึ้นด้วยตัวเองในความเป็นจริง แต่ในมุมมองในประโยคนั้นคือสิ่งนั้นสูงขึ้นด้วยตัวเอง วิธีการใช้ง่ายๆคือ ถ้าเกิดว่าประธานของประโยคนั้นเป็นสิ่งที่สูงขึ้นให้ใช้ Rise ส่วนถ้าเกิดว่าประธานของประโยคนั้นทำให้กรรมของประโยคสูงขึ้น ให้ใช้ Raise

ตัวอย่างเช่น

ร้านสตาร์บัคส์ขึ้นราคากาแฟ - ในประโยคนี้ประธานคือสตาร์บัคส์ และทำให้กรรมซึ่งคือราคาสูงขึ้น เพราะฉะนั้นใช้ raise  

Starbucks raises coffee prices.

ราคาหมูจะสูงขึ้นในปีหน้า - ในประโยคนี้ประธานคือราคาหมู และราคาหมูเป็นฝ่ายที่สูงขึ้นเอง เพราะฉะนั้นใช้ rise

The price of pork will rise next year.


ตัวอย่างเพิ่มเติม Rise

พระอาทิตย์ขึ้น (พระอาทิตย์ขึ้นด้วยตัวเอง)

The sun rises.


ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Sales rose dramatically during Songkran Festival.


จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้ว 4 %

The number of road accidents rises by 4 % from last year.


ตัวอย่างเพิ่มเติม Raise

ยกมือขึ้น (เราเป็นคนยกมือขึ้น)

Raise your hand.


เหล่านักศึกษาระดมทุนเพื่อไปจัดค่ายที่ลำปาง (นักศึกษาเป็นคนทำให้เงินทุนสูงขึ้น)

They raise fund for the English Camp in Lampang.


กฎหมายใหม่ออกมาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กฏหมายใหม่ทำให้คุณภาพสูงขึ้น)

The new law seeks to raise quality of education.NJ Hot Air Balloon Festival 2013 - Flying” is copyright (c) by Bob Jagendorf and made available under an Attribution 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น