19 สิงหาคม 2557

Simile กับ Metaphor ต่างกันยังไง


simile-vs-mataphor

Simile กับ Metaphor คือการอุปมาอุปไมยในภาษาอังกฤษ ข้อแตกต่างของ Simile กับ Metaphor คือ Simile เป็นการ"เปรียบเหมือน" ส่วน Metaphor คือการ"เปรียบเป็น" เมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษเราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน เพราะประโยคที่เป็น Simile จะมีคำว่า like หรือ as ส่วนประโยคที่เป็น Metaphor จะไม่มี


ตัวอย่างของ Simile

He fights like a lion.
เขาสู้ดุจสิงโต

He runs like a cheetah.
เขาวิ่งดั่งเสือชีต้า

That spider was as fat as an elephant.
แมงมุมตัวใหญ่ราวกับช้าง

He runs as fast as lightning.
เขาวิ่งเร็วดุจสายฟ้า

She has a face as pretty as an angel.
เธอมีใบหน้าที่งดงามเหมือนดังเทพธิดา


ตัวอย่างของ Metaphor

Laughter is the music of the soul.
เสียงหัวเราะคือบทเพลงแห่งจิตวิญญาณ

The clouds sailed across the sky.
หมู่เมฆล่อง(เรือ)ไปในท้องฟ้า

Words are the weapons with which we wound.
คำพูดคืออาวุธที่ทำให้เราบาดเจ็บ

Waves of spam emails inundated his inbox.
คลื่นอีเมล์สแปมได้ซัดมาท่วมท้นในกล่องขาเข้าของเขา

The wheels of justice turn slowly.
กรงล้อแห่งความยุติธรรมค่อยๆเคลื่อนอย่างช้าๆ

She let such beautiful pearls of wisdom slip from her mouth without even knowing.
โดยไม่รู้ตัว เธอได้ปล่อยไข่มุกแห่งปัญญาออกมาจากปากของเธอ


Source:
wikipedia
ereadingworksheets
incommensurable” is copyright (c) by Robert Couse-Baker and made available under an Attribution 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น