16 สิงหาคม 2557

วิธีการสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ 4


question

บทนี้จะอธิบายการสร้างประโยคคำถามรูปแบบสุดท้าย นั่นคือ การสร้างประโยคคำถามที่ต้องตอบแบบอธิบายจากประโยคบอกเล่าที่ไม่ใช้คำกริยาตามหลังประธาน

หลักการนั้นใกล้เคียงกับการสร้างประโยคคำถามที่ต้องตอบแบบอธิบายจากประโยคบอกเล่าที่ใช้คำกริยาตามหลังประธานในตอนที่แล้ว

หลักการ

1. คำถามคืออะไรให้ใส่ wh questions นั้นนำหน้าประโยค เช่น "เรามีสอบที่ไหน" ตัวที่เป็นคำถามก็คือ "ที่ไหน" เพราะฉะนั้นใส่ Where นำหน้าประโยค

2. ในกรณีที่คำถามนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคำๆอื่นด้วย เช่น หนังสือเล่มไหน ประเทศอะไร ปากกาของใคร กี่ครั้ง ให้เราใส่คำนามนั้นตามหลัง wh questions แต่ถ้าหากคำถามเป็นอิสระจากคำนามให้ข้ามข้อนี้ไป

ตัวอย่าง 

หนังสือเล่มไหน - which book
ประเทศอะไร - what country
ปากกาของใคร - whose pen
กี่ครั้ง - how many times ( how many = กี่, times = ครั้ง)
ข้อสังเกต - ในกรณีนี้ส่วนมากจะเกิดกับคำถาม what, which, whose, how many, และ how much

3. เติมประโยค"บอกเล่า"ที่เหลือลงไป โดยยังไม่ต้องสนใจว่าผิดหรือถูก

4. สำหรับประโยคที่ไม่ใช้คำกริยา(ไม่ใช้คำกริยา แต่ใช้คำกริยาช่วย)ตามหลังประธาน ให้สลับตำแหน่งของคำกริยาช่วยและประธานเหมือนกับที่ได้อธิบายไว้ในตอนที่ 2

5. เติมเครื่องหมายคำถามท้ายประโยค เป็นอันว่าเสร็จ

ข้อสังเกต - ข้อ 1, 2, 3, และ 5 หลักการนั้นเหมือนกับการสร้างประโยคคำถามที่ต้องตอบอธิบายในตอนที่แล้ว ส่วนข้อ 4 หลักการเหมือนกับการสร้างประโยคคำถามที่ไม่ใช้คำกริยาตามหลังประธานในตอนที่ 2

ตัวอย่าง

ประโยคที่ตัวคำถามเป็นอิสระ

ทำไมคุณตัวสูงจัง
1. Why
2. Why you are so tall
3. Why are you so tall
4. Why are you so tall?

เขากำลังทำอะไร
1. What
2. What he is doing
3. What is he doing
4. What is he doing?

พวกเขาจะไปเที่ยวไหนในวันหยุดยาวหน้า
1. Where
2. Where they will go on their next vacation
3. Where will they go on their next vacation
4. Where will they go on their next vacation?

จดหมายฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อไหร่
1. When
2. When this letter was written
3. When was this letter written
4. When was this letter written?

ฉันจะสามารถกระโดดให้สูงขึ้นได้ยังไง
1. How
2. How I can jump higher
3. How can I jump higher
4. How can I jump higher?

ทำไมฉันถึงนอนไม่ค่อยหลับ
1. Why
2. Why I do not sleep well
3. Why do I not sleep well
4. Why do I not sleep well?

ทำไมท้องฟ้าถึงสีฟ้า
1. Why
2. Why the sky is blue
3. Why is the sky blue
4. Why is the sky blue?

ประโยคที่ตัวคำถามเกี่ยวข้องกับคำนาม

เราควรอ่านหนังสือเล่มไหนเพื่อเตรียมตัวสอบ
1. Which
2. Which book
3. Which book we should read to prepare for the test
4. Which book should we read to prepare for the test
5. Which book should we read to prepare for the test?

กระเป๋าใบนี้ของใคร
1. Whoose
2. Whoose bag
3. Whoose bag this is
4. Whoose bag is this
5. Whoose bag is this?

คุณเป็นคนประเภทไหน
1. What
2. What kind of person
3. What kind of person you are
4. What kind of person are you
5. What kind of person are you?

เราสามารถเปลี่ยนชื่อในเฟสบุ๊คได้กี่ครั้ง
1. How many
2. How many times
3. How many times we can change our name on facebook
4. How many times can we change our name on facebook
5. How many times can we change our name on facebook?Why am I so excited” is copyright (c) by La Ouelle and made available under an Attribution-NoDerivs 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น