13 สิงหาคม 2557

วิธีการสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษ 2
หลังจากในบทแรก ผมได้เขียนเกี่ยวกับการสร้างประโยคคำถามที่ต้องตอบใช่หรือไม่ จาก ประโยคบอกเล่าที่คำกริยาตามหลังประธาน  ในบทนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างประโยคคำถามที่ต้องตอบใช่หรือไม่ จาก ประโยคบอกเล่าที่ไม่ใช่คำกริยาที่ตามหลังประธาน

หลักการ

การสร้างประโยคคำถามจากประโยคบอกเล่าในเคสนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากถึงง่ายที่สุด เราไม่จำเป็นต้องสน Tense ไม่จำเป็นต้องสนประธานเอกพจน์พหูพจน์ แทบไม่ต้องสนอะไรเลย ที่เราต้องทำมีเพียงแค่

1. สลับตำแหน่งระหว่างประธานกับ Verb ช่วย
2. เติมเครื่องหมายคำถามท้ายประโยค
3. ฮูเล่ เสร็จแล้ว

NOTE: Verb ช่วยในที่นี้คือ Verb ทุกตัวที่ไม่ได้สื่อความหมายการกระทำในประโยค เช่น do, does, หรือ did ที่ไม่ได้มีความหมายว่า "ทำ" แต่มีไว้เพื่อช่วยให้เป็นประโยคปฏิเสธที่ถูกหลัก เช่น He does not obey. เขาไม่เชื่อฟัง ในที่นี้ does ไม่ได้มีความหมายถึงการกระทำ แต่มีไว้เพื่อให้ประโยคปฏิเสธมีแกรมม่าที่ถูกต้อง does ในที่นี้จึงถือว่าเป็น Verb ช่วย


ตัวอย่าง

1. He is staying in this hotel.

      Is he staying in this hotel?

2. I should do homework.

      Should I do homework?

3. You have been to the United States.

      Have you been to the United States?

4. He does not obey.

      Does he not obey?

5. They can swim.

      Can they swim?

6. You had moved to a new city.

      Had you moved to a new city?
7. Josh will have a dinner with Shelby tonight.

      Will Josh have a dinner with Shelby tonight?

8. The house is cleaned once a week.

      Is the house cleaned once a week?


สรุป

เมื่อเป็นประโยคที่มีคำกริยาที่สื่อถึงการกระทำตามหลังประธาน ให้เราเลือกว่าจะใช้ Do, Does, หรือ Did นำหน้าประโยค แล้วจึงเปลี่ยนคำกริยานั้นให้เป็น base form ของมัน

เมื่อเป็นประโยคที่ไม่ใช่คำกริยาที่สื่อถึงการกระทำ แต่เป็นคำกริยาช่วย สิ่งที่เราต้องทำมีเพียงแค่สลับตำแหน่งคำกริยาช่วยนั้นกับประธาน268/365 - Default State” is copyright (c) by Helga Weber and made available under an Attribution-NoDerivs 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น