07 สิงหาคม 2557

Affect กับ Effect ต่างกันยังไง
Affect และ Effect มักถูกสับสนอยู่บ่อยๆ ในบทความนี้จะอธิบายถึงความแตกต่างของ 2 คำนี้

ความหมายของ Affect

เมื่อเป็น noun - หมายถึง ความรู้สึกทางอารมณ์ เป็นศัพท์เฉพาะในจิตวิทยา / ถูกใช้น้อยครั้งมาก

ตัวอย่างประโยค
People who experience a traumatic event like an accident, rape, or natural disaster are likely to present a flat affect.
คนที่ได้ประสบกับเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจอย่างเช่นอุบัติเหตุ ข่มขืน หรือภัยธรรมชาติ มีโอกาสที่จะมีอาการที่ไม่แสดงออกทางอารมณ์ใดๆ

เมื่อเป็น verb - หมายถึง ส่งผลต่อ / ถูกใช้บ่อยครั้งในความหมายนี้

ตัวอย่างประโยค 
How does smoking affect our body?
การสูบบุหรี่ส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้าง

Does global warming affect us?
ปรากฏการณ์โลกร้อนส่งผลต่อเราหรือไม่

ความหมายของ Effect

เมื่อเป็น noun - หมายถึง ผลกระทบ / ถูกใช้มากครั้งในความหมายนี้

ตัวอย่างประโยค
Do you know what the effects of smoking on your body are?
คุณรู้มั้ยว่าผลกระทบต่อร่างกายของคุณจากการสูบบุหรี่มีอะไรบ้าง

What are the effects of global warming?
ผลกระทบจากโลกร้อนมีอะไรบ้าง

เมื่อเป็น verb - หมายถึง ทำให้เกิดขึ้น / ถูกใช้เป็นบางครั้งในความหมายนี้ เป็นคำทางการ

ตัวอย่างประโยค
We are trying to effect change in this country.
เรากำลังพยายามทำให้ประเทศนี้เกิดการเปลี่ยนแปลง

สรุป

effect กับ affect ที่เรามักสับสนกันก็คือ 1. effect ที่เป็น noun ซึ่งมีความหมายว่าผลกระทบ กับ 2. affect ที่เป็น verb ซึ่งมีความหมายว่าส่งผลกระทบต่อ... และที่ทำให้ยิ่งสับสนขึ้นไปอีกก็คือทั้ง effect และ affect เป็นได้ทั้ง noun และ verb

การจะแยกความแตกต่างของ 2 คำนี้ในประโยคคือต้องดูก่อนว่าคำในประโยคนั้นเป็น noun หรือ verb หลังจากนั้นเราถึงจะรู้ความหมายของมัน


domino effect” is copyright (c) by Martin Fisch and made available under an Attribution-ShareAlike 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น