11 สิงหาคม 2557

Avenge กับ Revenge ต่างกันยังไง


avenge-vs-revengeAvenge กับ Revenge ต่างแปลว่าแก้แค้น แต่ว่าใน 2 คำนี้มีข้อแตกต่างอยู่บ้าง


ความหมาย

Avenge - การเอาคืนด้วยหลักผดุงความยุติธรรม

Revenge - การเอาคืนโดยไม่สนวิธีการและหลักคุณธรรม


การใช้คำ

Avenge

Avenge เป็น verb

เมื่อต้องการใช้ avenge ในประโยค ให้เขียนว่า avenge something ซึ่งหมายถึง แก้แค้นด้วยสาเหตุ something โดย something นั้นต้องเป็นสาเหตุจริงๆ เช่น avenge someone's death หมายถึง แก้แค้นให้กับการตายของใครคนหนึ่ง (ในภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนภาษาไทย หากเป็นภาษาไทยจะพูดได้เลยว่าแก้แค้นให้ใครคนหนึ่ง แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องพูดว่าแก้แค้นให้กับการตายของใครคนหนึ่ง เพราะ"ใครคนหนึ่ง"ไม่ใช่สาเหตุในการแก้แค้น แต่เป็น"การตายของใครคนหนึ่ง"ต่างหาก)

ตัวอย่างประโยค

His father has worked hard for the past ten years to send the murderer to jail in order to avenge his death.
ตลอดสิบปีที่ผ่านมาพ่อของเขามุ่งมั่นหนักมากในการส่งตัวฆาตกรเข้าคุกเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับการตายของเขา

Revenge

Revenge ส่วนใหญ่ใช้เป็น noun 

ฟอร์มที่ใช้กันประจำ
to take/get revenge (on someone) (for something) (by doing something).

หมายถึง แก้แค้น (someone) (จากสาเหตุ something) (ด้วยการ doing something)

ตัวอย่างประโยค

His father got revenge of his son's murderer by killing the man's wife.
พ่อของเขาแก้แค้นให้กับการตายของเขาด้วยการฆ่าภรรยาของฆาตกร

He took revenge on his ex girlfriend by posting nude photos of her online.
เขาเอาคืนแฟนเก่าของเขาด้วยการโพสท์รูปโป๊ของเธอลงอินเตอร์เน็ต


Revenge Of Return Of The Jadi” is copyright (c) by JD Hancock and made available under an Attribution 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น