05 สิงหาคม 2557

Tense ตอนที่ 7: Perfect Continuous


Perfect Continuous คือการผสมกันของ Perfect และ Continuous ทั้งในด้านของโครงสร้าง และด้านของความหมาย

โครงสร้างของ Perfect Continuous

กาลเวลาหลัก

Present: Subject + Verb 1

Past: Subject + Verb 2

Future: Subject + will / to be going to + base form of verb


ตัวเสริม

Perfect: Perfect: have/has/had + Verb 3

Continuous: V.to be + V.ing


เมื่อนำ Perfect บวกกับ Continuous จะได้ have/has/had + Verb 3 + V.to be + V.ing

แต่ว่า Verb 3 กับ V.to be จะไม่อยู่ติดกัน จึงต้องยุบสองตัวนี้ให้เป็นคำๆเดียวกัน


เนื่องจาก Verb ที่ต่อจาก have/had/had ต้องเป็น Verb ช่อง 3

และ Verb ที่อยู่หน้า V.ing ต้องเป็น V.to be

ซึ่ง Verb ที่เป็นทั้ง Verb ช่อง 3 และ V.to be คือ been


เราจึงได้

Perfect + Continuous = have/has/had + been + V.ing


ดังนั้น

Present + Perfect Continuous = Subject + have/has + been + V.ing

Past + Perfect Continuous = Subject + had + been + V.ing

Future + Perfect Continuous = Subject + will/to be going to + have + been + V.ing


ความหมายของ Perfect Continuous

Perfect

สิ่งที่ดำเนินการเรื่อยมาอย่างชัดเจน จนถึงเวลาที่เข้าใจตรงกัน

Continuous

สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลาที่เข้าใจตรงกัน มีประโยชน์คือทำให้ผู้ฟังเห็นภาพชัดขึ้น Continuous จะเหมือนเป็นการบรรยายให้เห็นภาพโดยเน้นสิ่งที่กำลังทำอยู่ ณ เวลานั้น

ดังนั้น

Perfect Continuous คือ สิ่งที่ดำเนินการเรื่อยมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ก่อนหน้า และกำลังกระทำอยู่ในช่วงเวลานั้น โดยใช้ Continuous เป็นตัวช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพมากขึ้น

การใช้ Perfect Continuous ใช้ได้เหมือนกันกับ Perfect ที่สื่อถึงสิ่งที่มีการดำเนินเรื่อยมาอย่างชัดเจน (ในตอนที่ 4 ได้กล่าวถึง Perfect ว่าใช้ได้ 2 บริบท คือบริบทนี้ กับบริบทที่ต้องการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและจบไปแล้ว แต่ไม่ได้ระบุเวลาที่เจาะจง) โดย Perfect Continuous มีความแตกต่างกับ Perfect ตรงที่ Perfect Continuous เน้นอธิบายให้เห็นภาพได้ชัดเจนกว่า เพราะมี Continuous เข้ามาช่วย
 
ตัวอย่างประโยค

Present Perfect Continuous
A: How long have you been living here?
B: I have been living here for 10 years.
A: คุณอยู่บ้านนี้มากี่ปีแล้ว
B: ฉันอยู่มา 10 ปีแล้ว
A: When will you stop playing game? You have been playing this game for six consecutive hours.
B: No, I started playing at five, and now it's nine, so I've been playing it for four hours.
A: เมื่อไหร่เธอจะเลิกเล่นเกมส์ เธอเล่นเกมส์มา 6 ชั่วโมงติดแล้วนะ
B: ไม่ใช่ครับ ผมเริ่มเล่นเกมส์ตอน 5 โมง และตอนนี้ 3 ทุ่ม เพราะงั้นผมเล่นเกมส์มา 4 ชั่วโมงครับ

Past Perfect Continuous
A: Do you smoke?
B: I had been smoking until I was diagnosed with cancer last yer.
A: ปกติคุณสูบบุหรี่มั้ย
B: เมื่อก่อนผมสูบ แต่ว่าเลิกไปตอนตรวจพบมะเร็งเมื่อปีที่แล้ว
A: You stink! Did you take a shower this morning?
B: I did this morning. But before that I hadn't been taking a shower for five days during Ror Dor trip.
A: อื้มหืม นายตัวเหม็นมากเลย เมื่อเช้านายได้อาบน้ำมามั้ยเนี่ย
B: เมื่อเช้าฉันอาบแล้วนะ แต่ก่อนหน้านี้ฉันไปเข้าค่ายร.ด.มา ไม่ได้อาบน้ำมา 5 วัน

Future Perfect Continuous
When you finish the test, I will have been waiting for you in front of the school's entrance for 30 minutes. 
พอเธอสอบเสร็จ ฉันจะไปรอเธออยู่หน้าโรงเรียน(ซึ่งตอนนั้นจะรอมาได้ประมาณ 30 นาทีแล้ว)

The number of population in Tokyo will have been growing very quickly over the next 10 years.
จำนวนประชากรของโตเกียวจะเติบโตอย่างรวดเร็วในเวลา 10 ปีต่อจากนี้

Studying” is copyright (c) by mer chau and made available under an Attribution 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น