31 สิงหาคม 2557

การใช้ Present Simple Tense ที่มักใช้กันผิด
จุดนี้เป็นจุดที่เรามักผิดกันง่ายๆ

เรื่อง Present Simple Tense ส่วนใหญ่หลายคนรู้หลักการใช้อยู่แล้ว 

นั่นคือ

เมื่อประธานเป็นพหูพจน์ ให้ใช้ verb ช่อง 1 ปกติ

เช่น

I love you.

You love me.

They love us.

และเมื่อคำนามเป็นเอกพจน์ ให้เติม s ที่ verb นั้น

เช่น

He loves her.

She loves him.

Everybody loves us.


แต่เมื่อต้องเขียนหรือพูด

หลายคนมักจะลืมจุดนี้ไป

ทำให้แกรมม่าของคนนั้นต่อผู้อ่านหรือผู้ฟังดูอ่อนลงไป

เพราะฉะนั้น

ทุกครั้งที่ใช้ Present Simple Tense และประธานเป็นเอกพจน์

อย่าลืมเติม s ข้างหลัง verb ด้วยนะครับStudy” is copyright (c) by d_pham and made available under an Attribution 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น