19 สิงหาคม 2557

19 วิธีในการบอกว่าคุณเห็นด้วย


agree - เห็นด้วย


ในภาษาอังกฤษเราสามารถพูดเพื่อบอกความหมายในสิ่งเดียวกันได้หลายวิธีมาก หนึ่งในนั้นก็คือวิธีการบอกเห็นด้วย ด้านล่างนี้ ทุกประโยคสื่อความหมายว่าเห็นด้วย เรียงจากยาวไปสั้นYou took the words right out of my mouth
(เหมือนคุณเอาคำพูดออกมาจากปากฉันเลย)

I could not have said it any better
(ฉันคงพูดให้ดีไปกว่าที่คุณพูดไม่ได้)

I could not agree with you more
(ฉันเห็นด้วยมากจนไม่รู้จะเห็นด้วยให้มากกว่านี้ได้ยังไง)

Our thoughts are parallel
(ความคิดของเราขนานกัน)

You can say that again
(จะพูดอีกกี่ครั้งก็ถูกอยู่ดี)

We are in agreement
(เราอยู่ในข้อตกลงร่วมกัน)

You got that straight
(คุณเข้าใจถูกต้องแล้ว)

My thoughts exactly
(นั่นมันความคิดของฉันเลย)

We are of one mind
(เราใจตรงกัน)

You got that right
(คุณพูดถูกต้องแล้ว)

I agree with you
(ฉันตกลงกับคุณ)

We are in accord
(เราอยู่ในข้อตกลงร่วมกัน)

You are so right
(คุณถูก)

Affirmative
(ตกลง)

You got it
(คุณเข้าใจถูกแล้ว)

I concur
(ฉันเห็นด้วย)

I agree
(ฉันเห็นด้วย)

Amen
(อาเมน)

Yup
(ใช่)
Source: aliciateacher2

The New Deal Leadership Meeting at Microsoft” is copyright (c) by Maryland GovPics and made available under an Attribution 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น