31 สิงหาคม 2557

Verb ที่คำแปลขึ้นต้นด้วย "ทำให้..."


เป็นอีกเรื่องที่เรามักใช้กันผิด 

กับ Verb ที่มีคำแปลภาษาไทยที่ขึ้นต้นด้วย "ทำให้..."

แต่เรามักใช้กันผิด

เพราะตอนนำไปใช้ กับไม่ได้แปล Verb นั้นว่า "ทำให้..."

เช่น

Interest แปลว่า "ทำให้สนใจ"

แต่พอนำไปใช้จริง ส่วนมากจะแปลในหัวว่า "สนใจ" เฉยๆ

เวลาเราจะพูดว่าสนใจสิ่งหนึ่ง เช่น "สนใจฟุตบอล" เราเลยพูดว่า

I interest football.

ซึ่งความจริงแล้ว ประโยคนี้แปลว่า "ฉันทำให้ฟุตบอลสนใจ" 

ซึ่งไม่ใช่ความหมายที่เราต้องการ

ถ้าหากจะพูดประโยคที่มีความหมายว่าเราสนใจในฟุตบอลหรือใกล้เคียง เราสามารถพูดว่า

Football interests me. 
ฟุตบอลทำให้ฉันสนใจ

I am interested football.
แปลตรงตัว - ฉันถูกทำให้สนใจโดยฟุตบอล
แปลสวยๆ - ฉันสนใจในฟุตบอล
ในที่นี้ interested เป็น Verb ช่อง 3 และถูกนำหน้าด้วย Verb to be (am) ประโยคนี้จึงเป็น passive หมายถึงถูกกระทำ

Football is interesting
ฟุตบอลน่าสนใจ
คำที่เป็น Adjective ของ interest คือ interesting ซึ่งแปลว่า "น่าสนใจ" (เมื่อเป็น Adjective จึงต้องมี Verb to be นำหน้า เราเลยต้องเติม is)

นอกจากคำว่า Interest แล้ว ยังมีคำอื่นๆในภาษาอังกฤษอีกมากที่คล้ายๆกัน เช่น

 
Disappoint - ทำให้ผิดหวัง

I disappoint you - ไม่ได้แปลว่า "ฉันผิดหวังในตัวคุณ" แต่แปลว่า "ฉันทำให้คุณผิดหวัง"

I am disppointed in you
แปลตรงตัว - ฉันถูกทำให้ผิดหวังในตัวคุณ
แปลสวย - ฉันผิดหวังในตัวคุณ


Impress - ทำให้ประทับใจ

I impress you.
แปลว่า ฉันทำให้คุณประทับใจ
ไม่ได้แปลว่า ฉันประทับใจในตัวคุณ

I am impressed in you.
ฉันประทับใจในตัวคุณ  
  

Fascinate - ทำให้หลงไหล

 
Scare - ทำให้กลัว ( ส่วน fear แปลว่า กลัว) 

Cockroaches scare me.
แมลงสาบทำให้ฉันกลัว

I am scared of cockroaches.
ฉันถูกทำให้กลัวด้วยแมลงสาบ

I fear cockroaches.
ฉันกลัวแมลงสาบ


Bore - ทำให้เบื่อ

I am boring แปลว่า ฉันน่าเบื่อ ไม่ใช่ ฉันเบื่อ
I am bored แปลว่า ฉันเบื่อสรุป

ก่อนจะใช้ Verb เขียนหรือพูดต้องดูความหมายและวิธีการใช้ Verb นั้นให้ดีซะก่อน เพื่อให้ประโยคที่เราได้มาตรงกับความหมายที่เราต้องการสื่อออกไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น