25 สิงหาคม 2557

คำที่คนไทยมักอ่านผิด
มีคำว่าอะไรบ้าง คุณอ่านถูกมั้ย ไปดูกันArchive 

อ่านผิดเป็น - อาร์ชีฟ

ต้องอ่านว่า - อาร์ไคฟAsleep 

อ่านผิดเป็น - แอสลีป

ต้องอ่านว่า - อะสลีปComfortable

อ่านผิดเป็น - คอมฟอเทเบิล

ต้องอ่านว่า - คอมฟ์เทเบิล (มีเสียง ฟ สั้นๆเท่านั้น ไม่ต้องพูดยาวเป็น ฟอ)Chaos

อ่านผิดเป็น - ชาออส

ต้องอ่านว่า - เคออสCover

อ่านผิดเป็น - โคเวอร์

ต้องอ่านว่า - คัฟเวอร์Debt

อ่านผิดเป็น - เด็บ

ต้องอ่านว่า - เด็ทFavorite

อ่านผิดเป็น - เฟเวอริท

ต้องอ่านว่า - เฟวริทHistory

อ่านผิดเป็น - ฮิสทอรี่

ต้องอ่านว่า - ฮิสทรี่Island

อ่านผิดเป็น - อิสแลนด์ / ไอสแลนด์

ต้องอ่านว่า - ไอแลนด์ (ตัว s ไม่ออกเสียง)Label

อ่านผิดเป็น - ลาเบล

ต้องอ่านว่า - เลเบิลLeopard

อ่านผิดเป็น - ลีโอพาร์ด

ต้องอ่านว่า - เลปเพิดManage

อ่านผิดเป็น - เมเนจ

ต้องอ่านว่า - มาเนจ (UK), แมเนจ (US)Mayonnaise

อ่านผิดเป็น - มายองเนส (ความจริงอ่านถูกแล้วถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศส)

ต้องอ่านว่า - เม-อะ-เนสReceipt

อ่านผิดเป็น - รีซีป

ต้องอ่านว่า - รีซีทSword

อ่านผิดเป็น - สวอร์ด

ต้องอ่านว่า - ซอร์ดValue / Valuation / Evaluation

อ่านผิดเป็น - แวลูว / แวลูวเอชั่น / เอวาลูวเอชั่น

ต้องอ่านว่า - แวลยู / แวลยูเอชั่น / อีแวลยูเอชั่นVegetable

อ่านผิดเป็น - เวเจทเทเบิล

ต้องอ่านว่า - เวจจ์เทเบิลVoucher

อ่านผิดเป็น - วอชเชอร์

ต้องอ่านว่า - เวาเชอร์Source:
Wikipedia
Reading is fun” is copyright (c) by John Morgan and made available under an Attribution 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น