15 กันยายน 2557

Assure กับ Ensure ต่างกันยังไง


assure-vs-ensure


Ensure แปลว่า Make sure (ทำให้แน่ใจ)

ส่วน Assure แปลว่า Promise (รับรอง)

ทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกันตรงที่เป็นการคอนเฟิร์มว่าสิ่งๆหนึ่งจะเป็นไปตามที่คาดหมายไว้

แต่ต่างกันตรงที่

Ensure เป็นการคอนเฟิร์มกับตัวเอง

ส่วน Assure เป็นการคอนเฟิร์มกับคนอื่น


ตัวอย่างประโยค

I ensure that the door is locked
ฉันทำให้แน่ใจว่าประตูล็อคแล้ว - ตีความหมายได้ว่าผู้พูดเช็คประตูแล้วว่ามันล็อคจริงๆ เช่น ด้วยการหมุนลูกบิด

I assure you that the door is locked
ฉันรับรองกับคุณเลยว่าประตูล็อคแล้ว - ผู้พูดอาจจะเช็คหรือไม่เช็คประตูมาก่อนก็ได้ แต่ประเด็นคือผู้พูดมีความมั่นใจมากว่าประตูนั้นล็อคแล้วจนสามารถคอนเฟิร์มกับผู้ฟัง(you)ได้


The doctor ensured that she would be fine.
หมอทำให้แน่ใจว่าเธอจะปลอดภัย - อาจจะด้วยการตรวจร่างกายในส่วนต่างๆเพื่อทำให้แน่ใจ

The doctor assured her family that she would be fine.
หมอรับรองกับครอบครัวว่าเธอจะปลอดภัยดี - หมอมีความมั่นใจว่าเธอจะปลอดภัยจนสามารถรับประกันกับครอบครัวได้

Please ensure that there will be enough food for the party.
โปรดทำให้แน่ใจว่าจะมีอาหารเพียงพอสำหรับปาร์ตี้ -  อาจจะด้วยการดูจำนวนคนที่จะมาแล้วสั่งอาหารมาเกินจำนวนนั้น

I assure them that there would be enough food for the party.
ฉันคอนเฟิร์มกับพวกเขาว่าจะมีอาหารเพียงพอสำหรับปาร์ตี้in conversation” is copyright (c) by Heinrich-Böll-Stiftung and made available under an Attribution-ShareAlike 2.0 License

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น